Zorka poludisperzija Primera ZORBO J

Registruj se
Prijavi se

Zorka poludisperzija Primera ZORBO J

Farbara Zorbo J

PREZENTACIJA FIRME
Zorka poludisperzija Primera ZORBO J - Farbara Zorbo J - 1
Zorka poludisperzija Primera ZORBO J - Farbara Zorbo J - 2
Zorka poludisperzija Primera ZORBO J - Farbara Zorbo J - 1
Zorka poludisperzija Primera ZORBO J - Farbara Zorbo J - 2

Zorka poludisperzija Primera

- SUŠENJE: Premaz je suv na prašinu za 50 minuta, ponovno nanošenje moguće je za 5-6 sati.
- POTROŠNJA: 4-6 m2/l za dva sloja.
- SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od +5 oC do +25 oC,
- PAKOVANJE: 2,5l; 5l; 14l
Back to Top