Forenzička oprema Beograd

Registruj se
Prijavi se
Forenzička oprema Beograd
LOKACIJE
Forenzičari primenom stručnog znanja iz raznih oblasti, među ostalima hemije, biologije, medicine i fizike, pomažu pri rešavanju problema u kaznenopravnim sudskim procesima. Forenzika (forenzička nauka) je primena širokog spektra nauka s ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. To može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom. Da bi dokazi bili prihvaćeni na sudu, forenzičari se moraju pridržavati određenih normi i pravila, jer u protivnom dokazi mogu biti odbačeni. S obzirom da forenzika kao nauka obuhvata mnoštvo nauka, tako je i oprema za forenzičare veoma širokog spektra. Od medicinskih aparata za odredjivanje DNK, do specijalnih kompijuterskih programa koji se koriste u delu kopijuterske forenzike. Svi smo opčinjeni stranim forenzičkim serijama, jer nema ništa bolje od rešavanja teškog krivičnog dela i pronalaženja i hvatanja krivca. Da bi forenzičke analize bile odradjene kako treba i bez greške, neophodna je kvalitetna i moderna forenzička oprema.
Back to Top