I.P.M. Prevodi

Registruj se
Prijavi se

I.P.M. Prevodi

PREVODILAČKI CENTAR I.P.M. PREVODI

Kategorija - Prevodilačke agencije
I.P.M. PREVODI je prevodilački centar čiji prevodilački tim čini više od 50 prevodilaca i sudskih
tumača
među kojima ima i izvornih govornika stranih jezika (native speakers).

Zato što imamo sve što nam je potrebno da ostvarimo CILJ:
- stabilnu i otvorenu poslovnu politiku
- dragoceni tim stručnih, kvalifikovanih i iskusnih sudskih tumača i prevodilaca
- profesionalan stav prema svakom klijentu
- cene koje u potpunosti odgovaraju kvalitetu naših usluga a istovremeno i tržištu na kome poslujemo.

Svi članovi tima koji je osnovao ili doprineo osnivanju Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI su po zanimanju
prevodioci sa fakultetskom diplomom za jezik sa koga i na koji prevode (neki su sudski tumači a neki nisu) koji imaju
preko 20 godina aktivnog, drugim rečima, svakodnevnog prevodilačkog iskustva i odlično poznaju pojam prevođenja,
problematiku prevođenja i prednosti i mane prevodilačke profesije.

Ponosni smo što možemo da izjavimo da su svi prevodioci i sudski tumači iz prevodilačkog tima I.P.M. PREVODI
stručni odgovornitačni u pogledu poštovanja rokovaoprezni prilikom nalaženja prevodilačkih rešenja
da imaju bogato prevodilačko iskustvo i stručnost koja je potvrđena od strane relevantnih državnih institucija, zvaničnih
delegacija i velikih domaćih i inostranih kompanija,da su specijalizirali tehniku prevođenja iz stručnih oblasti u
Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca i postali aktivni članovi istog udruženjada se konsultuju sa prevodiocima koji
su stručniji i iskusniji u određenim oblastima da rade kao stručni tim .

Visoko cenimo rad naših prevodilaca koji su svojim znanjem, kvalifikacijama i timskim radom, zajedno sa osnivačima -
takođe prevodiocima i sudskim tumačima, za kratko vreme doveli naš prevodilački centar u krug prepoznatljivih imena
u prevodilačkom poslu i otvorili vrata poslovnog sveta u kome Prevodilački centar I.P.M. PREVODI nastavlja da se
kreće uzlaznom linijom.
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODILAČKI CENTAR I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODILAČKI CENTAR I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODILAČKI CENTAR I.P.M. PREVODI - 1

PREVODJENJE I.P.M. PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za engleski jezik
Prevođenje je proces prenošenja značenja iz izvornog jezika na ciljni jezik u skladu sa pravilima
jezičkog sistema ciljnog jezika i u skladu sa uputstvom dobijenim prilikom dodele projekta. U toku procesa prevođenja,
prevodilac stalno obraća pažnju na: terminologiju, gramatiku, stil, leksiku, lokalne karakteristike, oblikovanje, ciljnu
grupu i namenu prevoda.

Prevodilac je dužan da na kraju prevoda u celosti pregleda svoj proizvod (prevod). Tom prilikom on
proverava da li je preneto tačno značenje iz izvornog jezika, da li su negde izostavljene ključne reči (delovi teksta), da
li ima grešaka i da li su ispunjene definisane specifikacije usluge. Prevodilac u svom prevodu pravi potrebne ispravke.

Lektorisanje teksta podrazumeva završni pregled i jezičku obradu teksta. Lektor brine o gramatičkoj
i stilskoj besprekornosti prevedenog teksta posmatrajući samo tekst na ciljnom jeziku (jeziku prevoda) ne upoređujući
ga sa izvornim jezikom.

Korektura teksta je završni pregled teksta i ispravka svih mogućih preostalih slovnih grešaka ili
nepravilnosti pre konačne isporuke prevoda korisniku.
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE I.P.M. PREVODI - 1

SUDSKI TUMAČ I.P.M. PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za španski jezik
Jezici:
- Engleski jezik
- Nemački jezik
- Italijanski jezik
- Ruski jezik
- Slovenački jezik
- Češki jezik
- Grčki jezik
- Poljski jezik
- Francuski jezik
- Makedonski jezik
- Mađarski jezik
- Albanski jezik
- Bugarski jezik
- Španski jezik
- Rumunski jezik
- Holandski jezik
- Švedski jezik
- Kineski jezik
- Japanski jezik
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - SUDSKI TUMAČ I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - SUDSKI TUMAČ I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - SUDSKI TUMAČ I.P.M. PREVODI - 1

USLUGE I.P.M. PREVODI

Kategorija - I.P.M. PREVODI
Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI:
- Pismeno prevođenje standardnih tekstova i tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe
sudskog tumača
- Lična dokumenta sa overom sudskog tumača
- Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača
- Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača
- Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača
- Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača
- Hitni prevodi
- Usmeno prevođenje/tumačenje
- Tumačenje telefonskih razgovora
- Kompjuterska obrada prevedenog materijala
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - USLUGE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - USLUGE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - USLUGE I.P.M. PREVODI - 1

PREVODJENJE DOKUMENATA I.P.M. PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za nemački jezik
Lična dokumenta sa overom sudskog tumača su:
- Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
- Uverenje o prebivalištu
- Uverenje o nekažnjavanju
- Potvrda o boravku
- Potvrda o prihodima
- Diploma
- Prepis ocena
- Izjava
- Punomoćje
- Radna dozvola
- Potvrda o stanju računa u banci
- Istorija bolesti
- Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača:
- Ugovor o saradnji
- Tužba
- Rešenje
- Odluka
- Zapisnik
- Izveštaj o testiranju
- Pravilnik
- Apostil
- Ostala pravna i sudska dokumentacija

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača:
- Izvod rešenja iz Agencije za privredne registre
- Finansijski izveštaj
- Statistički aneks
- Bilans stanja i uspeha
- Revizorski izvešta
- Kupoprodajni ugovor
- Tenderska dokumentacija
- Dokumentacija za ponude
- Pisana deklaracija
- Faktura
- Sertifikat
- Statut
- Osnivački akt
- Patenti
- Berzanski izveštaj
- Ugovori o prodaji roba i usluga
- Ostala dokumentacija pravnih lica

Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača:
- Atest
- Laboratorijska ispitivanja uzoraka
- Potvrda o ispitivanju kvaliteta proizvoda
- Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
- Prevod sigurnosno-tehničkih listova
- Ostala tehnička dokumentacija

Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:
- Medicinski proizvodi
- Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda
- Uputstva za lekove (PIL) i karakteristike proizvoda (SPC)
- Istraživanja
- Ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE DOKUMENATA I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE DOKUMENATA I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - PREVODJENJE DOKUMENATA I.P.M. PREVODI - 1

REFERENCE I.P.M. PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za italijanski jezik
Neke od naših referenci:
- XA MEDITERRANEAN HOLDING, S.A. (AXA osiguranje)
- BNP PARIBAS GROUP (CARDIF, FINDOMESTIC BANK)
- INDESIT COMPANY INTERNATIONAL BUSINESS Sa
- WEG TECHNOLOGY
SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd
- ASSECO SEE d.o.o. Beograd
- FRESENIUS MEDICAL CARE VRŠAC
- ORTO MEDICUS PTE Ltd. (Singapur)
- ORTO MEDICUS PTE Ltd. Beograd
- FOKUS MEDICAL (Hrvatska)
- SARANTIS D.O.O. BEOGRAD
- PEJKOM DOO (Veštačka trava, dečija igrališta, atletske staze)
- GROSS UVOZ-IZVOZ DOO
- ASTACO d.o.o
- PUTNIK HOTELI “Tulip Inn Putnik Belgrade”
- TERRA TRADE d.o.o.
- Innova MD Group d.o.o.
- IMMOCENTAR TWO D.O.O. BEOGRAD
- DANUBIA MANAGEMENT LIMITED
- KEMPTEN TRADING LIMITED (Kipar)
- YU TRUST d.o.o., Kotor
- UNISIDER d.o.o. Beograd
- OCEAN ATLANTIC DORĆOL DOO - BEOGRAD
- OCEAN ATLANTIC PROPERTIES DOO – BEOGRAD
- "IPSOS STRATEGIC PLUS" PODGORICA
- AGENCIJA ZA KONTROLU LETA SRBIJE I CRNE GORE D.O.O.
- FERO-PROMET d.o.o.
- PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - REFERENCE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - REFERENCE I.P.M. PREVODI - 1
Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - REFERENCE I.P.M. PREVODI - 1
Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 - Beograd - Novi Beograd
011 2145370; 063 7578822;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 13
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 2
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 3
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 4
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 5
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 6
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 7
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 8
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 9
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 10
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 11
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 12
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 14
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 17
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 15
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 16
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 18
 • Prevodilački centar I.P.M. Prevodi - 19
I.P.M. Prevodi
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4
  +381 11 2145370; +381 63 7578822;
Back to Top