Ispitivanje zemljišta Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Ispitivanje zemljišta Novi Sad
institut-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-ispitivanje-zemljista
ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA.
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA.
Izrada namenskih pedoloških karata i studija.
Izrada informacionog sistema o zemljištu.
Ostali projekti, studije i elaborati iz oblasti ispitivanja zemljišta.
Osnovni parametri plodnosti zemljišta sa preporukom za đubrenje.
Elementarni sastav zemljišta: makroelementi ca, mg, k, na, fe; mikroelementi cu, zn, mn, co, mo, b; teški metali pb, cd, ni, cr, as, hg.
Organski zagađivači zemljišta (ostaci pesticida i njihovih metabolita, pah-ovi, pcb, btex, ugljovodonici).
Fizičke osobine zemljišta..
Back to Top