Izgradnja mini hidroelektrana

Registruj se
Prijavi se
Izgradnja mini hidroelektrana
Prednosti ulaganja u male hidroelektrane: Brz i siguran povraćaj uloženih sredstava, Pouzdan rad sa minimalnim održavanjem, Obnovljiv izvor energije, Sigurno snabdevanje električne energije, Ne zagađuje okolinu! Male hidroelektrane i male akumulacije, za razliku od srednjih i velikih mnogo se skladnije uklapaju u životnu sredinu i skoro da nemaju negativnih uticaja na okruženje. One uzrokuju minorne i zanemarljive poremećaje u životnoj sredini. Male hidroelektrane se koriste za proizvodnju električne energije, a mogu da budu ugrađene i u sistemima za vodosnabdevanje naselja i industrije ili navodnjavanje. One učestvuju u izravnavanjima prirodnih neregulisanih voda i sprečavanju i smanjenju erozije, čime usporavaju zasipanje velikih akumulacija, produžavaju im vek trajanja, povećavaju upotrebljivost i profitabilnost. Svojim postojanjem i proizvodnjom pomažu razvoj poljoprivrede i male privrede (drvna industrija, kamenolomi, mlinovi), kao i stočarstva, ribogojstva, sporta, rekreacije i turizma.
Back to Top