Izgradnja tunela

Registruj se
Prijavi se
Izgradnja tunela
Tunelima nazivamo specifične objekte koje gradimo ispod površine terena, u cilju savlađivanja nekih prepreka ili ostvarivanja prostora za različite namene. Na trasama saobraćajnica ili hidrotehničkih objekata, mogu se javiti prepreke u vidu brdskih masiva, nestabilnih terena, vodotoka, gradskih područja i slično. Sama reč tunel je engleskog porekla, i znači cev ili podzemni prolaz. Izvođenje radova na izgradnji tunela odvija se uvek u više faza. Nakon istražnih radova pristupa se bušenju tunelske cevi (miniranjem ili uz pomoć hidrauličkih čekića), zatim najčešće pomoću tunelske oplate odvijaju radovi na obradi tunelske cevi što predstavlja veoma poseban i kompleksan zadatak i na kraju izgradnja donjeg i gornjeg stroja saobraćajnice za koju je tunel namenjen. Pod metodom građenja tunela podrazumevamo način iskopa, zatim, način osiguranja stabilnosti tunelskog otvora putem privremenih ili stalnih podgrada i obloga, u primarnom ili konačnom stadijumu. Razvoj nauke o mehanici stena, mehanici tla, geofizike, i merne tehnike, takođe je znatno doprineo i razvoju metoda građenja.
Back to Top