Analiza koaguacije JUGOLAB

Registruj se
Prijavi se

Analiza koaguacije JUGOLAB

JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku

PREZENTACIJA FIRME
Analiza koaguacije JUGOLAB - JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 1
Analiza koaguacije JUGOLAB - JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 2
Analiza koaguacije JUGOLAB - JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 1
Analiza koaguacije JUGOLAB - JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 2

Analiza koaguacije JUGOLAB

U zdravom organizmu postoji ravnoteža između prokoagulantnih i antikoagulantnih faktora hemostaze, koja se održava
pod dejstvom brojnih regulatornih mehanizama.

Pod normalnim okolnostima, ovaj sistem je uravnotežen u korist antikoagulacije. Međutim, ako je antikoagulacija
prekomerno izražena javlja se krvarenje. Obrnuto, ako preovladaju prokoagulantni faktori, dolazi do tromboze.
Back to Top