Kardanska vratila

Registruj se
Prijavi se
Kardanska vratila
Kardanska vratila za motorna vozila služe za prenos snage i obrtanja od menjača do diferencijala. Kardansko vratilo je sistem od dva ili više vratila povezanih kardanovom spojnicom. To je "izlomljeno" vratilo, tj. sistem koji omogućava naginjanje, pa i translaciju ose vratila kojim se prenosi snaga, što ga čini veoma pogodnim za prenos snage sa nestacionarnih motora, pre svega kod motornih vozila. Na motornim vozilima kod kojih je motor napred a pogon pozadi, kardanovo vratilo se koristi kao deo sistema za prenos snage. Njime se prenosi obrtni moment iz menjača brzina na glavni prenosnik i konusno-tanjirasti par. To znači da se kardanovo vratilo u ovoj funciji koristi kod svih kamiona, autobusa i nekih putničkih vozila. Fleksibilno je i može se pomerati do ugla od 30° što je veoma značajno, s obzirom da se pogonski točkovi vozila kreću kontinuirano gore-dole kako bi ublažili prenos udarnh sila sa puta na karoseriju, pa je potrebna veza za prenos snage od motora do pogonskih točkova koja nije kruta. Ta „elastična" veza je upravo kardansko vratilo. U tom smislu, nekad se manja kardanova vratila koriste i za prenos snage od diferencijala do točkova.
Back to Top