Kovex SRB

Registruj se
Prijavi se

Kovex SRB

KOVEX SRB

Kategorija - Solarni sistemi
Osnovna delatnost kompanije “Kovex SRB“ d.o.o. je projektovanje, isporuka, montaža i održavanje termalne instalacije
ili takozvanih solarnih sistema za zagrevanje vode.

Ovi sitemi se koriste za zagrevanje vode za kučnu i industrijsku upotrebu, kao pomoč pri zagrevanju prostora, za
zagrevanje bazena itd.

Kompanija koristi samo visoko efikasne i visokokvalitetne solarne module i uređaje za svoje solarne instalacije, što
garantiruje njihov dug i besprekoran rad, a profesionalno izvođenje je garancija visoke efikasnosti pri radu.
Vođena kompanija u oblasti proizvodnje komponenti za solarne instalacije je Sunda Solar Energy Technology CO. Ltd,
dugogodišnji partner kompanije “Kovex SRB”.
Solarni sistemi za zagrevanje vode i za grejanje su primer kako se može postići energetska efikasnost u domaćinstvu ili
u većim objektima kao što su hoteli, turistički objekti ili hale.
Kovex SRB - KOVEX SRB - 2
Kovex SRB - KOVEX SRB - 3
Kovex SRB - KOVEX SRB - 4
Kovex SRB - KOVEX SRB - 5
Kovex SRB - KOVEX SRB - 6
Kovex SRB - KOVEX SRB - 7

SOLARNI KOLEKTORI SEIDO

Kategorija - Solarni sitemi
Toplotna konverzija solarne energije predstavlja trenutno najzastupljeniji vid korišćenja obnovljivih izvora energije.
Solarni kolektori koriste se za zagrevanje sanitarne vode ili kao ispomoć grejanju. Na ovakav način se troškovi za
toplotnom energijom smanjuju i do 80%. Četveročlanom domaćinstvu je, za dobijanje tople sanitarne vode, potrebno 2
solarna kolektora i bojler od 200 litara vode. Ukoliko se kolektori koriste za ispomoć grejanju , sistem je potrebno
dimenzionisati tako da površina kolektora bude oko 20% od ukupne grejne površine.Tako npr. za grejnu površinu
100m2 potrebno je 10 solarnih kolektora. Površina jednog solarnog kolektora je oko 2m2.

Odabir solarnih kolektora zavisi od namene za koju se koriste. Takođe, presudan faktor za odabir solarnog kolektora
može biti položaj objekta. Najbolja orijentacija za postavljanje solarnih kolektora je jug, a nagib može da odstupa od
20 do 70 stepeni, u zavisnosti od toga u kom godišnjem dobu se želi dobiti najviše energije. Postoje različiti tipovi i
tehnologije proizvodnje solarnih kolektora. Glavna podela solarnih kolektora je na ravne (pločaste) i vakuumske
solarne kolektore

Vakuumski kolektori u većini slučajeva obezbeđuju bolje performanse od pločastih kolektora. Obzirom da unutar cevi
imaju vakuum, koji predstavlja dobru izolaciju, gubici energije su minimalni. Na grafikonu se vidi da pločasti kolektori
imaju prednost kod niskotemperaturnog zagrevanja kao što je npr. grejanje bazena, dok, kod zagrevanja sanitarne
vode i grejanja prostora, vakuumski kolektori imaju daleko veću efikasnost.

Kod pločastih kolektora dobar deo energije reflektuje se o površinu kolektora što predstavlja gubitke. Vakumski
kolektori, zahvaljujući vakuumu, drže energiju zarobljenu unutar cevi i, samim tim, imaju minimalne gubitke. U novije
vreme, da bi se dodatno povećala efikasnost vakuumskih kolektora, proizvode se SEIDO vakuumski kolektori koji u
poleđini imaju ogledalo koje usmerava sunčevu toplotu ka cevi. SEIDO kolektori omogućavaju efikasnije korišćenje
sunčevog zračenja i, u odnosu na klasične vakuumske kolektore, imaju i do 30% veću efikasnost. Ovaj kolektor
omogućuje toplotne prinose i sa zadnje strane kolektora, a istovremeno ima manje gubitke energije. Vakuumski
SEIDO kolektori manje zavise od orijentacije solarnog kolektora pošto preko cevi i SEIDO ogledala usmeravaju
sunčevu energiju direktno na apsorber. Tako ako npr. vakuumske SEIDO kolektore instaliramo na istok ili zapad oni
će proizvesti oko 80% energije u odnosu na južnu orijentaciju, dok će pločasti kolektori proizvesti oko 60% energije.
Kovex SRB - SOLARNI KOLEKTORI SEIDO - 2
Kovex SRB - SOLARNI KOLEKTORI SEIDO - 3
Kovex SRB - SOLARNI KOLEKTORI SEIDO - 4

TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB

Kategorija - Termodinamički sistemi
- Radi na suncu, kiši, vetru, čak i noću
- Nova tehnologija sa upotrebom termodinamičnih panela.
- Ekološko rešenje za grejanje
- Prvi na tržištu sa sunčanim klimama i čilerima sa termodinamičnim panelima.
- Grejanje i topla sanitarna voda.

Termodinamički sistem za grejanje je efikasna kombinacija - hibrid toplotne pumpe + solarni kolektori.
Termodinamički sistem omogućava da koristite za grejanje - solarnu energiju kao direktnog sunčevog zračenja i
toplotnu energiju iz okruženja.

U ovom sistemu grejanja možete pronaći kombinaciju visoke efikasnosti i razumne niske cene što je veoma
interesantno rešenje za veliki broj stanovnika koji žele da optimizuju svoje troškove grejanja.
Snaga druge komponente sistema grejanja - nova generacija jonskih kotlova koji imaju najveću efikasnost ( COP 100
% - 204 % ) u odnosu na sve električne uređaje za grejanje i sposobnost da obezbedi značajan protok toplote u samo
nekoliko sekundi.
Kombinujući ove dve tehnologije vrhunskog grejanja u jednom sistemu, dobijamo kompaktan, visoko efikasan sistem
grejanja za male privatne kuće ( do 100m² ) i stanove, koji je sposoban da garantuje toplu vodu i toplotu po
pristupačnoj ceni.

Dva termodinamička sistema u potpunosti pokrivaju potrebe stana ili kuća za toplom vodom ( troši oko 2kVh za 200
litara tople vode od 55 ° C ) i grejanje (troše oko 2.5kVh po 1 m² u mesecu ) na proleće i jesen . U zimskom periodu ,
tokom najvećeg opterećenja za grejanje i u trenutku velike potrošnje tople vode, jon bojler STAFOR se automatski
povezuje na radu i brzo zamenjuje nedostatke protoka toplote.
Rad je pod kontrolom sistema automatskog upravljanja. Kontroliše temperaturu tople sanitarne vode u kotlu,
temperatura unutar stana i omogućava vam da podesite različite temperature u toku dana i nedelje.
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 2
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 3
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 4
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 5
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 6
Kovex SRB - TERMODINAMIČKI SISTEM ZA GREJANjE VODE KOVEX SRB - 7

FOTONAPONSKI SISTEMI KOVEX SRB

Kategorija - Fotonaponski sistemi
Upotreba fotonaponskog sistema pruža mogučnost efikasnog pretvoranja besplatne solarne energije u električnu
energiju. Istovremeno se korisčenjem fotonaponskog modula korisnik daje doprinos zaštititi životne sredine i smanjenju
emisije СО2.

Sada, kada cena energije raste, jedna fotonaponska instalacija je naćin da uštedite na svojim troskovima i da postanete
nezavisni od konvencionalnih goriva. Proizvedena elektrićna energija se move koristiti za sopstvene potrebe ili možete
da je preusmerite na javnu mrežu.

Sistemi za proizvodnju elektrićne energije od sunca izloženi su godinama najsurovjim vremenskim uslovima.
Ako želite da bez problema obezbedite generisanje ćiste enegije za duži vremenski period, Vi treba da se oslonite na
najbolji kvalitet. Zbog toga, radimo samo sa proizvođaćima koji garantiruju največi kvalitet.
Kovex SRB - FOTONAPONSKI SISTEMI KOVEX SRB - 2
Kovex SRB - FOTONAPONSKI SISTEMI KOVEX SRB - 3
Kovex SRB - FOTONAPONSKI SISTEMI KOVEX SRB - 4

SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB

Kategorija - Sistemi za navodnjavanje
Pumpe za solarno navodnjavanje su najoptimalnije rešenje što se tiče isplativosti i održavanja kompletnog sistema u
Eksploataciji.
Električnu Energiju za rad Pumpe obezbeđuju Fotonapnski Paneli, koji su priključeni preko invertora koji upravlja radom
Pumpe i obezbeđuje max. Efikasnost pokretanje i rad pumpe pri minimalnoj količini el.energije.

Solarne pumpe imaju bolju efikasnost (30%÷50%) od klasične Pumpe sa Naizmeničnom strujom .

Prednosti solarnih pumpi:
- bez troškova i računa za struju i gorivo
- savladavanje velikih visinskih razlika
- dugoročno isplativije od benzinskih agregata
- ekološko rešenje
- bez buke
- minimalno održavanje.
Kovex SRB - SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB - 2
Kovex SRB - SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB - 3
Kovex SRB - SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB - 4
Kovex SRB - SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB - 5
Kovex SRB - SOLARNO NAVODNJAVANJE KOVEX SRB - 6
Zire Adamovića - Beograd - Zemun
064 6584315;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Kovex SRB - 2
 • Kovex SRB - 3
 • Kovex SRB - 4
 • Kovex SRB - 5
 • Kovex SRB - 6
 • Kovex SRB - 7
 • Kovex SRB - 8
 • Kovex SRB - 9
 • Kovex SRB - 10
 • Kovex SRB - 11
 • Kovex SRB - 12
 • Kovex SRB - 13
 • Kovex SRB - 14
 • Kovex SRB - 15
 • Kovex SRB - 16
 • Kovex SRB - 17
 • Kovex SRB - 18
 • Kovex SRB - 19
 • Kovex SRB - 20
 • Kovex SRB - 21
Kovex SRB
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Zire Adamovića
  +381 64 6584315;
Pitaj Kovex SRB
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Kovex SRB
Back to Top
Mirandre.com logo