Laboratorija za ispitivanje semena

Registruj se
Prijavi se
Laboratorija za ispitivanje semena
institut-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-laboratorija-za-ispitivanje-semena
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA.
Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana i analize se obavljaju u skladu sa ISTA pravilima i važećim domaćim pravilnicima.
Organizacije koje se bave izvozom semena mogu dobiti svu potrebnu dokumentaciju: ISTA certifikat i OECD certifikat.
Uzimanje uzoraka obavljaju ovlašćeni uzorkovači.
Ispitivanje kvaliteta semena.
Fizičko–fiziološka svojstva.
Od fizioloških pokazatelja semena utvrđuje se: čistoća semena, klijavost semena, sadržaj vlage u semenu, masa 1000 semena, životna sposobnost semena.
Zdravstveno stanje semena.
Patogene gljive, virusi i bakterije se identifikuju: vizuelnim pregledom biljnog materijala, mikroskopskim pregledom, filter papir metodom, metodom hranljive podloge, ELISA testom, metodom imunofluoroscencije.
Verifikacija sorti i hibrida.
Identifikacija i određivanje genetičke unifomnosti semena kukuruza, suncokreta, soje, pšenice, ječma i drugog poljoprivrednog bilja na osnovu rezervnih proteina i izoenzima.
Detekcija genetske modifikovanosti.
Kvantitativna i kvalitativna detekcija genetske modifikovanosti u biljnom materijalu i hrani biljnog porekla, primenom Polymerase Chain Reaction (PCR) tehnologije.
Kvalitativna analiza GMO omogućava da se utvrdi da li je u uzorku prisutna genetička modifikacija ili nije.
Procenat GM soje, kukuruza, uljane repice, krompira i paradajza određuje se pomoću Real Time, PCR metode.
Back to Top