Mioglobin SIM LAB

Registruj se
Prijavi se

Mioglobin SIM LAB

Laboratorija za medicinsku biohemiju SIM LAB

PREZENTACIJA FIRME
Mioglobin SIM LAB - Laboratorija za medicinsku biohemiju SIM LAB - 1
Mioglobin SIM LAB - Laboratorija za medicinsku biohemiju SIM LAB - 2
Mioglobin SIM LAB - Laboratorija za medicinsku biohemiju SIM LAB - 1
Mioglobin SIM LAB - Laboratorija za medicinsku biohemiju SIM LAB - 2

Mioglobin SIM LAB

- Kreatin kinaza (CK)- 220.00 RSD
- CK-MB - 350.00 RSD
- Troponin I - 1.200.00 RSD
- BNP - 2.200.00 RSD
- Mioglobin - 1.300.00 RSD
Back to Top