Ljubex International

Registruj se
Prijavi se

Ljubex International

LJUBEX INTERNATIONAL

Kategorija - Industrijska creva
Ljubex je ovlašćeni distributer Schaeffler grupe (FAG i INA) za Srbiju više od 20 godina. Rezlutat
našeg višedecenijskog rada je veliki lager sa zalihama i sa tendencijom daljeg rasta.

Naša firma ima mogućnost nabavke i isporuke ležajeva svih tipova i svih proizvođača u objektivno najkraćem mogućem
roku.
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1

LEŽAJEVI

Kategorija - Ležajevi
Ležajevi sa kosim dodirom - jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom sastoje se od
unutrašnjeg, spoljnjeg prstena kuglica i kaveza koji može biti od poliamida, čelika ili mesinga. Kotrljajna staza
unutrašnjeg i spoljašnjeg prstena nagnute su jedna ka drugoj u pravcu ose ležaja. Ležajevi su dostupni u otvorenoj i
zatvorenoj izvedbi.

Kruti kuglični ležajevi - kruti kuglični ležajevi se sastoje iz spoljnjeg, unutrašnjeg prstena kuglica i
kaveza. Ovi ležajevi su jednostavne konstrukcije otporni pri radu i laki za održavanje. Raspoloživi su kao jednoredni i
dvoredni u otvorenoj ili zatvorenoj izvedbi.

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke - kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke su jednoredni
ležajevi sa kosim dodirom i zbog toga zahtevaju značajno manje prostora u aksijalnom pravcu u poređenju sa
dvorednim kugličnim ležajevima. Ovi ležajevi se sastoje od spoljnjeg prstena, dvodelnog unutrašnjeg prstena kuglica i
kaveza koji može biti od poliamida ili mesinga.

Kuglični ležajevi za vretena - jednoredni ležajevi sa kosim dodirom i sastoje se iz unutrašnjeg,
spoljašnjeg prstena kuglica i kaveza. Oni se ne mogu rastaviti. Ležajevi ove vrste dostupni su u otvorenoj i zatvorenoj
izvedbi.

Cilindrično valjkasti ležajevi - cilindrično valjkasti ležajevi ovog tipa namenjeni su za mašine alate.
Oni imaju veliku radijalnu krutost i kao takvi biće iskorišćeni za radijalno uležištenje vretena.

Aksijalni kuglični ležajevi sa kosim dodirom - primaju opterećenje u oba smera su urađeni u jako
uskim tolerancijama klase „SP“ (super precizno). Oni se sastoje iz podloške za lociranje vratila ili osovine, distantnog
prstena, kuglica i mesinganog kaveza.

Aksijalni kruti kuglični ležajevi - sastoje od podloški kuglica i kaveza. Ležaj nije kompaktne građe te
se svi delovi mogu montirati nezavisno jedan od drugog.
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1
Ljubex International - LEŽAJEVI - 1

HIDRAULIČNA CREVA

Kategorija - Hidraulika
Unutrašnja cev je od sintetičke gume otporne na ulje 4 žičane spirale gumena oplata otporna na ulje i vremenske uslove.

Radna temperatura: -40°C do 121°C

maksimalna temperatura: 125°C

Preporučeni fluidi:
- Mineralna ulja
- sintetička ulja na bazi estera
- glikol i poliglikol
- ulja u vodenim emulzijama
- voda
Ljubex - HIDRAULIČNA CREVA LJUBEX - 1

INDUSTRIJSKA CREVA

Kategorija - Industrijska creva
Creva za mineralna ulja - TM 1 TM 1 Crevo je namenjeno za transport, punjenje i pražnjenje pumpi,
cisterni i brodova.

Creva za industrijske vode - crevo je namenjeno za čišćenje komunalnih šahti. Ima vrlo jak i otporan
spoljni zid, pa je vrlo gibljivo i lako. Svako crevo je posle izrade ispitano pod pritiskom.

Creva za vazduh pod pritiskom - crevo je namenjeno za protok vazduha pod pritiskom u industriji,
servisnim radionicama i benzinskim pumpama.

Creva za otprašivanje i ventilaciju - crevo je namenjeno za otprašivanje praha, piljevine, metalnih
opiljaka i ostalog abrazivnog materijala, zatim plina, granulata, hemijskih produkata i slično.

Creva za pneumatiku - crevo od poliuretana namenjeno za protok vazduha u pneumatici. Odlikuje
se po dobroj gibljivosti.

Creva posebne namene - usisno silikonsko crevo pod pritiskom ojačano sa spiralom. Moguća je
izrada od običnog silikona ili silikona primerenog za potrebe u medicini.

Creva za plin i kiseonik - crevo je namenjeno za protok acetilena, takođe se može koristiti za protok
prirodnog plina, vodonika, ugljen dioksida, argona, vazduha i drugih plinova za varenje i rezanje na aparatima za
zavarivanje.

Creva za hemijsku industriju - namenjeno je za transport kiseline, lužine, soli, organskih materija
(alkohol, ester, itd..) kao i za substance sa mirisima, hlorni rastvor, ugljovodonik, odnosno na većinu hemikalija koje se
upotrebljavaju u hemijskoj industriji.

Creva za transportna sredstva - crevo je namenski proizvedeno za potrebe železnice, a služi za
povezivanje između vagona i lokomotive.

Creva za prehrambenu industriju - za transport tečnosti, nemasnih proizvoda, bezalkoholnih i
alkoholnih pića (max.40%) Crevo je otporno na prenos mnogih sredstava za čišćenje.
Ljubex - INDUSTRIJSKA CREVA LJUBEX - 1
Kumodraška 253 - Beograd - Voždovac
011 3085111; 011 7701203; 011 7702072;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Ljubex International - 19
 • Ljubex International - 21
 • Ljubex International - 23
 • Ljubex International - 20
 • Ljubex International - 22
 • Ljubex International - 24
 • Ljubex International - 26
 • Ljubex International - 25
 • Ljubex International - 38
 • Ljubex International - 27
 • Ljubex International - 29
 • Ljubex International - 34
 • Ljubex International - 36
 • Ljubex International - 35
 • Ljubex International - 32
 • Ljubex International - 28
 • Ljubex International - 31
 • Ljubex International - 30
 • Ljubex International - 33
 • Ljubex International - 37
Ljubex International
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Kumodraška 253
  (Bulevar Peka Dapčevića 253) +381 11 3085111; +381 11 7701203; +381 11 7702072;
  Lokacija
 2. Beograd Zvezdara Čede Mijatovića 3
  +381 11 3085111; +381 11 7701203; +381 11 7702072;
Back to Top
Mirandre.com logo