Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO

Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO

Marinac Dental Studio

PREZENTACIJA FIRME
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 4
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 2
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 3
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 4
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 2
Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO - Marinac Dental Studio - 3

Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO

Implant se ugrađuje,ako anatomski uslovi to dozvoljavaju. Neophodno je da postoji dovoljna količina kosti (visina i
debljina alveolarnog grebena) za ugradnju implanta što se proverava sa snimanjem te regije.

Radi se prvo OPT snimak svih zuba, a zatim 3D snimak regije gde želite da ugradite implant i na osnovu kojeg se
precizno utvrđuje količina kosti i odnos okolnih anatomskih struktura (maksilarni sinus,mandibularni kanal).

Ukoliko nema dovoljno kosti,pristupa se hirurškoj intervenciji kojom se kost nadoknađuje postavljanjem vestačke kosti u
predelu alveolarnog grebena.

Poruku prima: Marinac Dental Studio

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži pregled: Metalokeramička kruna na implantu MARINAC DENTAL STUDIO

Poruku prima: Marinac Dental Studio

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top