Metalna ambalaža

Registruj se
Prijavi se
Metalna ambalaža
Interesuje Vas gde se kupuje metalna ambalaža?
Želite da znate cene metalne ambalaže i ko su proizvođači metalne amabalaže?
Kategorija metalna ambalaža je pred Vama i predstavlja Vam proizvođače i prodavce ambalaže od metala.
Metalna ambalaža ima široku primenu u svim granama industrije.
Prodizvodnjai prodaja metalnih kanti, sa poklopcem ili bez, konzervi i ostale ambalaže od metala delatnost je firmi koje Vam predstavljamo.
Prva asocijacija kada se kaže metalna ambalaža svakako je prehrambena industrija i industrija boja i lakova, pošto ovde ima dosta proizvoda koji se pakuju u metalne konzerve manje ili veće zapremine.
Međutim ambalaža od metala ima svoju primenu i u drugim industrijama, kao što je već napomenuto.
Pogledajte ko se bavi proizvodnjom metalne ambalaže, proučite njihovu paletu proizvoda, uporedite cene i izaberite proizvode iz kategorije ambalaža od metala koji su Vam potrebni.
sarten-ambalaza-metalna-ambalaza
PROIZVODNJA METALNE AMBALAŽE.
Sarten proizvodi širok spektar metalne ambalaže za različite kategorije prehrambene industrije, kao i standardne proizvode kao što su konzervirana hrana, jestiva ulja, industrija maslina.
Metalna ambalaža, proizvedena zahvaljujući našem iskustvu i znanju izgrađenom tokom godina, u potpunosti je u skladu sa zahtevima prehrambene industrije, postavljajući izazov u standardu procesa prehrambene industrije.
Metalna ambalaža različitih zapremina se proizvodi za naše poslovne partnere u indusriji miineralnih ulja - boja - hemije – poljoprivredne zaštite (agrohemije).
Cilindrične i četvorougaone metalne limenke i konzerve i konusne kante razlicitih zapremina, od 50 ml do 25 l (boje - lakovi - razređivači - poliester - štamparske boje – agensi za očvršćavanje).
galeb-metal-pack-metalna-ambalaza
METALNA AMBALAŽA.
Dobra i kvalitetna metalna ambalaža je najbolja reklama Vašem proizvodu i zato Vam nudimo širok asortiman ambalažerskih proizvoda namenjenih za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju.
Naši zaposleni i najsavremenija oprema koju posedujemo će svakako umeti da odgovore na sve Vaše želje.
Divizija ,,Metalne ambalaže’’ je u sebi objedinila velike proizvodne gigante bivše SFRJ iz ove oblasti, koji su, nakon procesa privatizacije, postali deo “Galeb Group”-a.
Ambalaža ima značajnu ulogu u očuvanju kvaliteta i sigurnosti prehrambenih proizvoda koji se isporučuju kupcima, kao i u uticaju na okolinu te i u razvoju mnogih industrijskih grana. Druga polovina prošlog veka obeležena je brzim razvojem metalne ambalaže. Zahtevi prehrambene industrije prisilili su proizvođače metalne ambalaže na ulaganje u razvoj novih i unapređenih vrsta i oblika metalne ambalaže s naglaskom na razvoj visokokvalitetne i zdravstveno ispravne limenke. U industriji hrane i pića zasigurno je prisutna najveća raznolikost upotrebe metalne ambalaže s obzirom na različitost proizvoda. Danas se u metalnu ambalažu, dvodelne i trodelne limenke, pakuje više od 1.500 različitih prehrambenih proizvoda. Hrana se u metalnu ambalažu pakuje više od 200 godina, što je i dalje jedan od najvažnijih i najsigurnijih oblika pakovanja. Novija otkrića u dizajnu i kvalitetu limenki otvorila su nova poglavlja u industriji metalne ambalaže. Prednosti upotrebe metalne ambalaže su višestruke: lako se oblikuje, ima dobra mehanička svojstva, zahteva upotrebu manje aditiva u proizvodnji hrane, može se hermetički zatvoriti, izdržava promene temperature, nepropusna je za vlagu, masnoću, ali i za UV zrake... Metalna ambalaža i tehnologija pakovanja razvijaju se vrlo intenzivno, a za uspešno vođenje procesa i razvoj novih vrsta, oblika i veličina limenki potrebna je opredeljenost proizvođača ambalaže za razvoj i unapređenje, kao i usvajanje novih tehnika i tehnoloških postupaka izrade optimalne ambalaže.
Back to Top