Mikrofilmovanje Beograd

Registruj se
Prijavi se
Mikrofilmovanje Beograd
LOKACIJE
Osnovni zadatak savremenih informacionih sistema je da omoguće metode informisanja, odnosno da se informacije prikupljaju u skladu sa potrebama korisnika. Između ostalog, to znači da dobar informacioni sistem treba da omogući brz pristup traženoj informaciji i lako rukovanje medijumom na kome se informacija nalazi. Značajan korak u usavršavanju i poboljšanju efikasnosti poslovanja i operativnog rada predstavlja uvođenje mikrofilma. Mikrofilm predstavlja u razmeri umanjenu reprodukciju originala na filmu kao medijumu i kao takav uspešno rešava neke od problema vezanih za druge nosioce informacija kao što su papir i magnetni medijum. Za korišćenje ovako memorisanih informacija potrebni su optički uređaji koji mikrosnimke uvećavaju radi čitanja ili izdavanja na papiru. Jedno od najpogodnijih sredstava za arhiviranje i prenošenje informacija svakako je mikrofilm. U uslovima savremene tehnike i tehnologije, mikrofilm tehnika predstavlja ne samo jednu od racionalnih tehnika već pruža mogućnost, na prvom mestu, organizacionih i tehnoloških unapređenja i rešenja.
Back to Top