Montesori vrtići Meda

Registruj se
Prijavi se

Montesori vrtići Meda

PRIVATNI VRTIĆ MEDA - MONTESSORI PEDAGOGIJA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
Montessori Predškolska ustanova Meda je osnovana 2005. godine sa sedištem u Beogradu. Program je verifikovan
od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Sadržaj se realizuje Montessori metodom.

Atmosfera u vrtiću je porodična i topla, neguje se odnos poverenje, poštovanja i uzajamne saradnje sa decom i
roditeljima.

Osnovni program realizuju se u dve celine - mešovita vrtićka grupa od 3,5 do 5 godina i pripremno predškolsko od 5,
5 do 6, 5 godina.

Program rada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Predškolska ustanova –
vrtić MEDA je vrtić čija je osnovna vizija da deci pruži kvalitetno obrazovanje i vaspitanje po najvišim standrardima.
Vaspitno obrazovni rad se zasniva na pedagogijia Marije Montessori i ima za cilj da svako dete ostvari svoje
potncijale i izraste u nezavisnu i odgovornu osobu.

Vaspitač se trudi da posmatrajući decu i zapažajući njihova interesovanja nudi tematske sadržaje. Sve to je opet
povezano sa interesantnim kulturnim i drugim dešavanjima u gradu, koja su namenjena deci, te su deca često akteri
neke od radionica u prirodnjačkom muzeju, muzeju primenjene umetnosti, Etnografskom muzeju... Odlazimo i na
razne festivale kao što su: Festival nauke i tehnike; Pozorište zvezdarište; Festival kratkih dramskih formi, gde smo
osvojili prvu nagradu.

Cilj našeg rada je samostalno, sigurno vaspitano, programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u školi.
To je dete puno samopoštovanja i poštovanja prema drugima.
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 2
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 3
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 4
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 5
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 6
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić - 7

PRIVATNE JASLICE

Kategorija - Privatne jaslice Beograd
Privatne jaslice za naše najmlađe mališane.
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 2
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 3
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 4
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 5
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 6
Montesori vrtići Meda - Privatne jaslice - 7

PRIVATNO PREDŠKOLSKO

Kategorija - Privatni vrtići u Beogradu
PREDŠKOLSKA GRUPA

U predškolskoj grupi radi se po osnovama predškolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i
tehnoloskog razvoja, kojim su utvrdjeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno - obrazovnog rada.

Sve ovo se realizuje po principima montesori pedagogije uz rad po centrima interesovanja dece kao i tematskim
planiranjem, zadovoljenje dečijih razvojnih potreba(podsticanje fizickog, intelektualnog, emotivnog i socijalnog razvoja).

Poseban akcenat se stavlja na socijalizacijskoj funkciji uklapanja u širu društvenu sredinu u duhu tolerancije, saradnje i
humanih odnosa medju polovima.

Priprema dece za polazak u školu, u okviru koje se ovladava nepohodnim znanjima i navikama daje doprinos
psihološkoj, fizičkoj, socio-emocionalnoj i drugoj spremnosti dece da prihvate složenije obaveze i zadatke koje mu
postavlja škola.
Montesori vrtići Meda - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 2
Montesori vrtići Meda - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 3
Montesori vrtići Meda - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 4

PRIVATNI VRTIĆ MONTESORI MEDA - DEDINJE

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
OSNOVNI PRINCIPI MONTESSORI PEDAGOGIJE

Metoda Marije Montesori je najraširenija metoda u svetu, prisutna na svim kontinentima. Rado prihvaćena u zemljama
gde vlada humanističko shvatanje, demokratija, gde se dete nalazi u centru interesovanja, gde se smatra da je mir
dragocenost koju treba čuvati. Naglasak nije na podučavanju deteta, nego se osigurava podsticajna sredina koja
povećava dečiju prirodnu radoznalost.

Osnovni principi Montessori pedagogije
PRINCIP "UPIJAJUĆEG UMA"-Dete je poput sunđera koji upija sve oko sebe. Vaspitači i učitelji preuzmaju
odgovornost i od njih se očekuje da tokom osetljivog razdoblja deteta utiču na njega.
PRINCIP POSMATRANJA -Posmatranjem utvrđujemo detetove potrebe.
PRINCIP DISCIPLINE - Dete se uči odgovarajućim ponašanjima.
PRINCIP RADNOG INSTINKTA - Radni instinkt je izraženiji odnosno snažniji ukoliko postoji sloboda izbora,
disciplina i odgovarajući red unutar detetovog okruženja.
PRINCIP SAMOSTALNOSTI - Posredstvom materijala detetu treba omogućiti razvoj samostalnosti.
PRINCIP MIROVANJA (TIŠINE) - Vežbanjem tišine dete uspeva da dostigne svoj unutarnji miri tako se na diskretan
način razvija njegova aktivnost.
PRINCIP KONTROLE NAD GREŠKAMA - Rad s materijalima podešen je tako da dete samo zapazi i ispravi grešku.
PRINCIP HETEROGENOSTI GRUPE - Mlađa deca uče od svojih starijih prijatelja u igri I učenju.
PRINCIP "TRI VREMENA" - Novi se sadržaji uče kroz tri nivoa:
Povezivanjem smislenosti s određenim ponašanjem
Ponovnim upoznavanjem s imenovanim objektima
Ponavljanjem povezivanja objekata sa određenim ponašanjem

NTC SISTEM UČENjA

Pored Montesori metoda, u našem vrtiću primenjujemo i NTC sistem učenja, koji podiže nivo intelektualne
sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, jako je koristan u radu sa decom sa razvojnim smetnjama, kao i za
sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije. Radno vreme vrtića je od 7.30h do 17.30h.

Uz učenje engleskog jezika i bon tona, upoznavanje kompjutera, crtanje, pevanje i sviranje, upoznavanje sa biljkama i
životinjama... tu su i dečija kuhinja i brojne društvene igre, a za one koje zanima više, organizuju se mali
eksperimenti iz biologije i hemije. Jednom rečju sve je podređeno unapređenju kreativnosti Vašeg deteta ... Svi
edukativni programi se rade po sinhronizovanoj Montessori metodi sa edukativnim materijalima koje imaju montessori
ateste.

Roditelji koji upišu dvoje dece, za upis drugog dobijaju 10% popusta.

DOBRODOŠLI !!!
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 2
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 3
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 4
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 5
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 6
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 1 - 7

PRIVATNI VRTIĆ MONTESORI MEDA U CENTRU GRADA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA

U vrtiću Meda program s integriranim ranim učenjem engleskog jezika primenjuje se od 2005. godine kada je
verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke I tehnološkog razvoja.
Program se ostvaruje u dve mešovite grupe.. Školicu engleskog jezika pohađaju deca od 3. godine života do polaska
u školu.
Naučna istraživanja pokazuju da je taj uzrast optimalan za početak usvajanja stranog jezika, jer deca brže i lakše
usvajaju njegov pravilan izgovor, intonaciju i artikulaciju, a samim time razvijaju osećaj sigurnosti i samopouzdanja, te
spontanost u izražavanju.

Ciljevi programa su:
- obogaćivanje vaspitno-obrazovnog rada s engleskim jezikom uz poštovanje pravila metodike učenja stranog jezika
- uticanje na celovit razvoj deteta
- razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
- razvijanje osetljivosti za drugi fonološki sistem
- razvijanje i postupno izražavanje na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi deteta
- poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnom obrazovanju
- podsticanje dece na upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja,
tolerancije i nenasilja
- upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja

Način rada:
- Postepeno uvođenje engleskog jezika
- Aktivnosti su na oba jezika jer srpski jezik je ipak primaran
- Jezične strukture se usvajaju kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam grupe, pesme, priče i ostale sadržaje
- Obeležavanje tradicionalnih anglsaksonskih praznika i običaja

Uvažavajući igru kao osnovnu potrebu deteta razvija se i njegova celokupna ličnost ( psihički, telesni i saznajni
razvoj, te govor,izražavanje i komunikacija) i njegovi aktuelni interesi.
Pomoću pesama, recitacija, priča i raznih TPR aktivnosti spotiču se deca na imenovanje predmeta, situacija i
doživljaja na engleskom jeziku, te na upotrebu vokabulara kroz svakodnevne životne situacije, te obeležavanje
tradicionalnih anglosaksonskih praznika i običaja ( Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick's Day).

ŠKOLICA GLUME
ZDRAVO DETE razvija zdrave navike

ZDRAVO DETE je program fizickog vezbanja, osmisljen na originalan, zanimljiv i deci prihvatljiv nacin, ciji je cilj pre
svega:
- Formirati zdravo,telesno dobro i skladno razvijeno dete, koje ce slobodno i efikasno vladati svojom motorikom
- Permanentna borba protiv gojaznosti kod dece
- Preventivno delovanje na decju agresivnost
- Korekcija telesnih deformiteta
- Procena talenata i predodredjenosti dece za odredjene sportske discipline
- Edukacija dece i roditelja o zdravom zivotu, ishrani i fizickom vezbanju

ŠKOLICA GLUME

Poštovani, moje ime je Ivan Zekić, i ja sam diplomirani glumac. Možda me znate po ulozi Ivice Beka u filmu i seriji
"Montevideo, Bog te video". Sa obzirom na to da je u vrtiću/školi koju pohađa Vaše dete u planu pokretanje dramske
sekcije koju bih ja vodio, želeo bih da Vam ukratko predstavim plan rada ove vannastavne aktivnosti.
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 2
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 3
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 4
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 5
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 6
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 2 - 7

PRIVATNI VRTIĆ MONTESORI MEDA NA SENJAKU

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
U našem vtiću su grupe hetreogene, što omogućava da deca usvajaju i prihvataju nove pojmove i činjenice na različitim
nivoima, što znači da je životni kontekst prenet u vrtićku grupu.

Deca u realnom zivotu ne komuniciraju samo sa svojim uzrastom već to čine i sa mladjima i sa starijma od sebe kao i
sa svojim vršnjacima.

I ovde je ispoštovan jedan od odsnovnih postulata montesori pedagogije a to je princip realnog života prenešen u
koncept obrazovanja.

U radu sa ovom grupom, zastupljen je rad po centrima interesovanja dece kao i tematsko planiranje.
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 3 - 2
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 3 - 3
Montesori vrtići Meda - Privatni vrtić MEDA 3 - 4
Braće Jugovića 17 - Beograd - Stari Grad
011 3036061; 065 2315876;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Montesori vrtići Meda - 2
 • Montesori vrtići Meda - 3
 • Montesori vrtići Meda - 4
 • Montesori vrtići Meda - 5
 • Montesori vrtići Meda - 6
 • Montesori vrtići Meda - 7
 • Montesori vrtići Meda - 8
 • Montesori vrtići Meda - 9
 • Montesori vrtići Meda - 10
 • Montesori vrtići Meda - 11
 • Montesori vrtići Meda - 12
 • Montesori vrtići Meda - 13
 • Montesori vrtići Meda - 14
 • Montesori vrtići Meda - 15
 • Montesori vrtići Meda - 16
 • Montesori vrtići Meda - 17
 • Montesori vrtići Meda - 18
 • Montesori vrtići Meda - 19
 • Montesori vrtići Meda - 20
 • Montesori vrtići Meda - 21
Montesori vrtići Meda
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Braće Jugovića 17
  +381 11 3036061; +381 65 2315876;
  Lokacija
 2. Beograd Senjak Žanke Stokić 11
  +381 11 3692980; +381 65 2315876;
  Lokacija
 3. Beograd Dedinje Paje Adamova 18
  +381 65 2315876;
Povezane prezentacije:
Back to Top
Mirandre.com logo