Nacionalni parkovi

Registruj se
Prijavi se
Nacionalni parkovi
Poseta bio kog nacionalnog parka u Srbiji će biti jedinstveno iskustvo i za Vas i za Vašu porodicu.
Netaknuta priroda će Vam pružiti sve što Vam je potrebno za lep i ispunjen vikend.
Nacionalni parkovi Srbije imaju višestruko dejstvo.
Osim što ćete uživati u svežem vazduhu i prirodi, nacionalni parkovi imaju i kulturno - istorijske spomenike koje treba videti zajedno sa ostalim prirodnim vrednostima.
Pružite sebi i svojim najmilijim neponovljivo kultuno, obrazovno i zdravstveno iskustvo.
jp-nacionalni-park-tara-nacionalni-parkovi

JP Nacionalni park Tara

Bajina Bašta, Milenka Topalovića 3 031 863644
Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom jula 1981 godine na površini od 19.175 ha, od oktobra 2015 godine teritorija parka je proširena i sada zauzima 24.991 ha.
Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja.
Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija).
Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte.
U najužem delu masiva smeštena je planina Zvijezda, koja je od Tare prirodno odvojena Klisurom Dervente.
Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara.
Najviši vrh Nacionalnog parka je Kozji rid – 1.591 metar, a najviši vrh planine Tare je Zborište 1.544 metra.
Područje se nalazi između 43o52′ i 44o02′ severne geografske širine i 19o15′ i 19o38′ istočne geografske dužine od Griniča.
Šire područje Tare identifikovano je kao: Područje značajno za biljke (important plant areas – ipa).
Područje značajno za ptice – (important bird areas – iba).
Područje značajno za dnevne leptire u srbiji (prime butterfly areas in serbia – pba).
Pilot područje za natura 2000 u srbiji.
Područje značajno u okviru emerald mreže.
Nacionalni park Tara sa Parkom prirode Šargan Mokra Gora je nominovan od strane UNESCO MAB komiteta kao potencijalni rezervat biosfere, koji će imati prekogranični karakter jer će obuhvatati i područje budućeg Nacionalnog parka Drina u Republici Srpskoj (BiH).
Ovo je tipično šumsko područje, a po očuvanosti i raznovrsnosti šumskih ekosistema, od kojih su mnogi reliktnog karaktera, spada u najbogatija i najvrednija šumska područja Evrope.
Na Tari dominiraju mešovite šume smrče, jele i bukve (preko 85% šumskih površina), a specifičnost u odnosu na druge planine Balkanskog poluostrva predstavlja veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica.
Na Tari je identifikovano preko 40 lišćarskih, lišćarsko- četinarskih i četinarskih fitocenoza, zatim 1156 vrsta vaskularne flore što čini 1/3 ukupne flore Srbije.
Od zastupljenih biljnih vrsta 76 su endemične vrste.
Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika (Picea omorika), endemična i reliktna vrsta, koja je kanjonima i klisurama srednjeg toka rek Drine uspela da preživi zadnje ledeno doba.
nacionalni-park-kopaonik-nacionalni-parkovi
Odluka o osnivanju preduzeća za zaštitu i razvoj NP Kopaonik, doneta je 1989 godine.
Osnovni naš zadatak je – zaštita i unapređenje prirode i životne sredine Kopaonika.
Zaštita parka sprovodi se na osnovu Zakona o Zaštiti životne sredine i Zakona o nacionalnim parkovima, kao i odgovarajućih međunarodnih konvencija.
Uređenje i korišćenje prostora usmerava se na osnovu Prostornog plana područja posebne namene i odgovarajućih urbanističkih uređajnih osnova.
Nadzor nad sprovođenjem Zakona i Plana vrši Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Ministarstvo građevine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.
Veliku pažnju domaćih i stranih turista privlače manifestacije posvećene negovanju tradicije, narodnih običaja, folklora i domaće radinosti.
Manifestacije se događaju tokom cele godine, a najbrojnije su u letnjim mesecima, povodom značajnih istorijskih datuma ili berbi, žetvi i dr Skijanje.
Na prelepim ski stazama interesantnim i za početnike i za iskusne skijaše, Snowboarding i Paragliding – kombinacija padobranstva i skijanja, Zimske noći – Kopaonik pretvaraju u planinu zabave i provoda.
Pešačke ture – obilazak najatraktivnijih destinacija NP Kopaonik, uz pratnju vodiča.Svakog dana posećuju se određeni predeli a prave se i jednodnevni izleti po dogovoru sa Vama kao i branje sezonskih šumskih plodova i sakupljanje lekovitog bilja.
Izleti se izvode po mestima predviđenim za te prilike.
Od izletišta koja se uređuju značajnija su: Metođe, Kadijevac, Đorov most, gde se izletnicima pruža mogućnost za aktivan i pasivan odmor.
U saradnji NP Kopaonik sa korisnicima NP Kopaonik dobijate brojne i interesantne ponude u kojima možete uživati i doživeti nazaboravne trenutke, na ovoj planini, kojoj podjednako prijaju i leto i zima.
jp-nacionalni-park-djerdap-nacionalni-parkovi

JP Nacionalni park Đerdap

Donji Milanovac, Kralja Petra I 14a 030 2150066
Spoj vremena i prirode na kopnu i vodi, najveći nacionalni park u Srbiji, Nacionalni park Đerdap, nalazi se u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom.
Na površini od 637.99 kvadratna kilometra duž 100 kilometara desne obale Dunava, od Golupca do Karataša kod Kladova prostiru se zone sa različitim režimom zaštite objekata prirode, spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta, koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana.
Nacionalni park Đerdap nazivaju i rečnim nacionalnim parkom, budući da značajan deo Đerdapa čini Dunav, a najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi, čudesna Gvozdena vrata, samoniklom botaničkom baštom i najvećim evropskim arheološkim muzejom u prirodi.
Klisura Đerdapa i prirodno područje uz klisuru, kao prostorna celina, sa izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, značajnim prirodnim ekosistemima po sastavu izuzetne vrednosti i retkosti, objektima izvorne flore i faune i dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i izuzetnog izgleda, od 1974.godine stavljeni su pod zaštitu kao Nacionalni park Đerdap.
Osnovni prirodni fenomen područja Nacionalnog parka Đerdap je grandiozna Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi.
Posebne celine predstavljaju tri kanjonsko klisurske doline: Golubačka, Gospođin vir, kanjon Velikog i Malog Kazana, kao i tri kotline Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska.
Specifičan istorijski razvoj, vrlo povoljna đerdapska klima, složena mreža klisura, kanjona i dubokih uvala, ovaj prostor izdvajaju kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore, vegetacije i faune.
Na prostoru Nacionalnog parka opstaje preko 1100 biljnih vrsta i podvrsta.
Flora Đerdapa se odlikuje ne samo raznovrsnošću i bogatstvom, nego i izrazitim reliktnim karakterom.
Od elemenata drevne flore tu su mečja leska, koprivić, orah, jorgovan, srebrna lipa, maklen, medunac, a posebnu vrednost predstavljaju šumske i žbunaste zajednice.
Raznolikost staništa i zajednica se odrazila i na faunu koja poput flore, nosi obeležje reliktnosti.
Na ovom prostoru se mogu sresti jelen, ris, vuk, šakal, suri orao, sova ušara, crna roda kao i mnoštvo drugih vrsta.
Vrlo povoljni uslovi za život bili su razlog stalnog prisustva čoveka o čemu svedoče mnogi arheološki nalazi i kulturno- istorijski spomenici, kao što su naselje Lepenski Vir, arheološki lokaliteti poput Diane, Golubački grad, ostaci Trajanovog puta, Trajanove table, rimskog limesa, raznovrsni kasteli, do očuvanih primera narodne slovenske arhitekture.
nacionalni-park-fruska-gora-nacionalni-parkovi
Naziv Nacionalnog parka potiče od naziva istoimene planine, a naziv Fruška gora nosi u svom pridevskom obliku etnik Frug u značenju "Roman", te na taj način ime ove planine čuva uspomenu na jednu etničku zajednicu koja je davno nestala iz ovih krajeva.
Fruška gora je proglašena nacionalnim parkom 1960.godine, u cilju obezbeđenja trajne zaštite.
Područje aktivne zaštite obuhvata 25.525 ha.
Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji.
Prema jugu i severu jako je razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo srtmim padinama.
Lokacija, specifična geološka istorija, različiti mikro-klimatski uslovi, čine ovu planinu veoma interesantnom i važnom za različite naučne oblasti.
Zahvaljujući jedinstvenim i veoma brojnim fosilnim ostacima flore i faune, Fruška gora se naziva i "ogledalom geološke prošlosti". Nacionalni park Fruška gora.
Osnovna karakteristika ove oblasti je postojanje brojnih ugroženih, retkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.
Pašnjaci i plodno zemljište, vinogradi i voćnjaci, ukrašavaju padine i niže delove Fruške gore, dok su površine koje se nalaze na visinama iznad 300 metara nadmorske visine pokrivene gustim, listopadnim šumama.
Posebnu vrednost i biser Fruške gore predstavlja 16 pravoslavnih manastira, poznatih po specifičnoj arhitekturi, bogatim riznicama, bibliotekama i freskama.
Fruška gora takođe krije i brojne arheološke lokalitete iz praistorijskog i istorijskog perioda.
Zahvaljujući bogatstvu prirodnih resursa, predivnim pejzažima, izuzetnom šarmu i lepoti ove planine, Fruška gora je idealno mesto za odmor i rekreaciju koje će vas približiti prirodi.
Nacionalni park je područje posebnih prirodnih vrednosti i svojstava od ekološkog, naučnog, kulturnog, istorijskog, obrazovnog, zdravstveno- rekreativnog i turističkog značaja, koje karakteriše prisustvo reprezentativnih bioloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških pojava i procesa, staništa i vrsta od posebnog značaja, i pripadajućih kulturno-istorijskih vrednosti. Nacionalni parkovi i u njima sadržane prirodne vrednosti, prirodni resursi i radom stvorene vrednosti, uključujući i kulturno-istorijske spomenike, uglavnom su u svojini države u kojoj se nalaze i kao dobra od opšteg interesa uživaju posebnu brigu i zaštitu. Nacionalni park predstavlja, zakonom zaštićeni i tačno ograničen predeo koji se održava u prirodnom stanju. U njemu su zaštićeni životinjski i biljni svet, reljefi, erozivni, akumulacijski, glacijalni i drugi oblici prirodne retkosti. U prirodnoj baštini svake zemlje nacionalni parkovi zauzimaju posebno mesto. To su područja od izuzetnog prirodnog, ali i kulturno-istorijskog značaja. Oni podrazumevaju jedan od najviših oblika zaštite životne sredine. Zaštita prirode u Srbiji ima dugu tradiciju. Prvi pisani trag o tome se nalazi u Dušanovom zakoniku (član 123.) iz 14. veka, gde se definiše mogućnost i zabranjuje prekomerna seča šuma u tadašnjem Srpskom carstvu. Svojim ukupnim vrednostima danas nacionalni parkovi nadilaze granice Srbije i uključeni su u Evropsku federaciju nacionalnih parkova - EUROPARC
Back to Top