Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA

Registruj se
Prijavi se

Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA

Naša Poliklinika Dr Rodoljub Ristić

PREZENTACIJA FIRME
Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA - Naša Poliklinika Dr Rodoljub Ristić - 1
Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA - Naša Poliklinika Dr Rodoljub Ristić - 2
Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA - Naša Poliklinika Dr Rodoljub Ristić - 1
Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA - Naša Poliklinika Dr Rodoljub Ristić - 2

Kardiološki pregled NAŠA POLIKLINIKA

Često nam dolaze pacijenti koji se žale na preskakanja srca, ili na ubrzan srčani rad, a da pri tom raniji EKG zapisi nisu
pokazali poremećaje srčanog ritma. To se dešava zato što pacijenti baš u trenutku kada im je rađen EKG nisu imali
aritmiju, a trajanje trake EKG zapisa je samo nekoliko sekundi.

Kada takvog pacijenta prikopčamo na monitoring u trajanju od pola sata, skoro u 70% slučajeva otkrivamo tip poremećaja
srčanog ritma.

Monitoriranje pacijenta značajno je i u slučaju poremećaja sprovođenja tranzitornog tipa, ishemijske bolesti srca.
Back to Top