NEOLAB biohemijska laboratorija

Registruj se
Prijavi se

NEOLAB biohemijska laboratorija

O NAMA NEOLAB

Kategorija - Laboratorije
Osnovna delatnost Poliklinike Neolab je laboratorijska dijagnostika iz oblasti medicinske biohemije,
mikrobiologije i histopatologije kao i konslutantske savetodavne usluge koje pokrivaju sve aspekte laboratorijskog
istraživanja, uključujući tumačenje rezultata i savet za dalje odgovarajuće istraživanje.

Primarni interes naše poliklinike je da ispitivanja uvek sprovodi u skladu sa najnovijim metodama i zahtevima korisnika uz
stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja poliklinike.
NEOLAB - O NAMA NEOLAB - 1

KONTROLA KVALITETA NEOLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Laboratorijska dijagnostika kao jedan od svojih osnovnih principa postavlja stalno unapređenje
kvaliteta rada. Kontrola kvaliteta rada i unapređenje kvaliteta rada u laboratorijama sprovodi se kroz unutrašnje kontrole i
spoljašnje kontrole.

Poliklinika Neolab aktivno sprovodi kako unutrašnje i tako i brojne spoljašnje kontrole kvaliteta rada.
NEOLAB - KONTROLA KVALITETA NEOLAB - 1
NEOLAB - KONTROLA KVALITETA NEOLAB - 1
NEOLAB - KONTROLA KVALITETA NEOLAB - 1

ALERGIJE NEOLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
U kontaktu sa alergenom (sastojak hrane ili inhalatorni ) telo stvara IgE antitela kao odbranu na uneti antigen. IgE
antitela se vezuju sa mastocite. Prilikom sledećeg kontakta sa alergenom IgE antitela vezana sa mastocite reaguju,
vezuju alergen pri čemu se iz mastocita oslobađa histamin.

Simptomi alergije se javljaju par minuta nakon jela ili kontakta sa hranom, mada mogu biti i odloženi i do dva sata.
Reakcija na inhalatorne alergene pojavljuje se sezonski (polen) ili je vezana za duži boravak u kući (prašina). Reakcija
na pse i mačke javlja se tokom cele godine.

Testovi koji određuju prisustvo IgE antitela na određeni antigen korišćenjem uzorka krvi u in vitro
uslovima se danas sve više koriste i zamenjuju tradicionalni prick test.

Prednost ovakvog načina testiranja je:
- sprovode se u in vitro uslovima
- komfornost
- sigurnost
- ne zavise od terapije i stanja kože
- ponovljivost
NEOLAB - ALERGIJE NEOLAB - 1
NEOLAB - ALERGIJE NEOLAB - 1
NEOLAB - ALERGIJE NEOLAB - 1

NETOLERANCIJA NA HRANU NEOLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Studije koje su obuhvatile mlađu populaciju sa simptomima hipersenzitivnosti na hranu pokazale su da je kod 62.5%
dece registrovan porast specifičnih IgG antitela a kod 22.9% porast specifičnih IgE antitela.

Hipersenzitivnost na sastojke hrane posredovana IgG antitelima (netolerancija na hranu) rezultat je pojačanog i
produženog unosa određenih sastojaka hrane.

Depozicija imunog kompleksa može da se pojavi u bilo kom organu i simptomi mogu biti različiti i da traju danima.
Navodimo samo neke od simptoma:
- Akutna i hronična anksioznost
- Artritis
- Astma
- Nocturia (noćno mokrenje)
- Nadutost
- Bronhitis
- Celiakia
- Hronični umor
- Konstipacija
- Cystic fibrosis
- Depresija
- Dijareja
- Fibromyalgia
- Gastritis
- Glavobolje
- Hiperaktivni sindrom
- Chronov-a bolest
- Ulcerozni kolitis
- Nesanica
- Sindrom iritabilnog kolona
- Kožne promene
- Malabsorpcija
- Migrene
- Poremećaj sna
- Edemi
- Gojaznost


S obzirom da se simptomi netolerancije na hranu javljaju čak i nekoliko dana nakon unosa hrane i da ih je teško
povezati sa vrstom hrane koja uzrokuje simptome, dijagnoza koja je zasnova na detekciji specifičnih IgG antitela je od
posebnog značaja.

Poliklinika Neolab je uvrstila novu metodu za detekciju IgG antitela na 46 sastojaka hrane.
NEOLAB - NETOLERANCIJA NA HRANU NEOLAB - 1
NEOLAB - NETOLERANCIJA NA HRANU NEOLAB - 1
NEOLAB - NETOLERANCIJA NA HRANU NEOLAB - 1

DIJAGNOSTIKA HPV INFEKCIJA NEOLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Genitalna infekcija Humanim papiloma visrusom (HPV) je jedna od čestih seksualno prenosivih virusnih oboljenja kod
žena i muškaraca.

Postoje dve metode detekcije tipa HPV: metoda hibridizacije i PCR metoda.

PCR metoda - predstavlja umnožavanje tačno određenih sekvenci za svaki HPV genotip ponaosob koji
se mogu kasnije detektovati na više načina (elektroforeza). Savremne PCR metode detektuju prisustvo određenog
genotipa HPV u realnom vremenu ( real-time PCR ) merenjem intenziteta fluorescentne boje.

Real-time PCR metoda - omogućava da se pored detekcije tipa HPV-a odredi i u kom intezitetu se
virus umnožava merenjem broja kopija u realnom vremenu. Ovako dobijen kvantitativan nalaz značajan je podatak za
kliničku interpretaciju značajnosti prisustva virusa.
NEOLAB - DIJAGNOSTIKA HPV INFEKCIJA NEOLAB - 1
NEOLAB - DIJAGNOSTIKA HPV INFEKCIJA NEOLAB - 1
NEOLAB - DIJAGNOSTIKA HPV INFEKCIJA NEOLAB - 1
Bulevar Nemanjića 67 - Niš -
018 516033; 018 533948; 018 533947;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • NEOLAB - 8
 • NEOLAB - 6
 • NEOLAB - 2
 • NEOLAB - 7
 • NEOLAB - 15
 • NEOLAB - 14
 • NEOLAB - 9
 • NEOLAB - 10
 • NEOLAB - 12
 • NEOLAB - 13
 • NEOLAB - 16
 • NEOLAB - 18
 • NEOLAB - 11
 • NEOLAB - 19
 • NEOLAB - 17
 • NEOLAB - 4
 • NEOLAB - 5
 • NEOLAB - 3
NEOLAB biohemijska laboratorija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Niš Bulevar Nemanjića 67
  +381 18 516033; +381 18 533948; +381 18 533947; +381 18 231688; +381 62 776008;
  Lokacija
 2. Leskovac Prvomajska 10
  +381 16 3453983;
  Lokacija
 3. Zaječar Ljube Nešića bb
  TPC Kraljevica lok. 5 i 6 +381 62 776013; +381 19 431254;
  Lokacija
 4. Sokobanja Mitropolita Mihajla 25
  +381 18 884278; +381 62 776937;
  Lokacija
 5. Surdulica Jugoslovenska 7
  +381 17 812234; +381 62 776935;
  Lokacija
 6. Niš Žarka Zrenjanina 50
  +381 18 233600; +381 62 776941;
Back to Top
Mirandre.com logo