COMBI 200 Kombinovani uređaj za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju NORTH SYSTEM

Registruj se
Prijavi se

COMBI 200 Kombinovani uređaj za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju NORTH SYSTEM

North System

PREZENTACIJA FIRME
DUO 200 Uređaj za elektroterapiju NORTH SYSTEM - North System - 1
DUO 200 Uređaj za elektroterapiju NORTH SYSTEM - North System - 2
DUO 200 Uređaj za elektroterapiju NORTH SYSTEM - North System - 1
DUO 200 Uređaj za elektroterapiju NORTH SYSTEM - North System - 2

DUO 200 Uređaj za elektroterapiju NORTH SYSTEM

Elektroterapija
- 2-polne i 4-polne struje
- Nisko i srednje frekventne struje
- Ukupno 25 tipova elektroterapijskih struja : Diadinamik (CP, LP, DF, MF), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz struja,
TENS (5 oblika), interferentne, mišićna stimulacija (više oblika), NMES struje, jednosmerne struje, dijagnostički
programi-reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, dipolarni vektor, Han Stim
- Jonoforeza
- Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde - Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući
držač
- Pulsni i kontinuirani mod rada (100-50-40-30-20-10%)
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- Ergonomska ultrazvučna sonda
- Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde
Back to Top