BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM

Registruj se
Prijavi se

BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM

NOVA VITA bolnica za internu medicinu

PREZENTACIJA FIRME
BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM - NOVA VITA bolnica za internu medicinu - 1
BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM - NOVA VITA bolnica za internu medicinu - 2
BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM - NOVA VITA bolnica za internu medicinu - 1
BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM - NOVA VITA bolnica za internu medicinu - 2

BOLNIČKI DAN U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA KUPATILOM

Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi sa kupatilom (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i
lekara, jutarnja I večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega I presvlacenje tokom dana prema potrebi, pomoć
pri uzimanju obroka, primena peroralne I parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje u periodu od 08-20h)
Back to Top