Obrazovni centar Esperanto

Registruj se
Prijavi se

Obrazovni centar Esperanto

OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO

Kategorija - Škole stranih jezika
Obrazovni centar Esperanto osnovan je sa željom osnaživanja svesti građana Srbije u svojstvu
građana sveta. Zalažemo se za usvajanje multikulturalnog znanja i podsticanje međunarodne komunikacije radi ličnog
napretka i utvrđivanja sopstvenog identiteta na mapi Evrope i sveta.

Inspirisani osnovnom idejom zajedničkog međunarodnog jezika, Obrazovni centar Esperanto sledi misiju međusobnog
upoznavanja, razumevanja i proširivanja granica kroz sledeće ciljeve:
- Učenje stranih jezika kao primarnih nosioca kulture;
- Podizanja multikulturalne svesti i širenje plurilingvizma;
- Edukacije građana svih uzrasta u unapređivanju opšte kominikacije i komunkacije u međunarodnom ili multikulturalnom
okruženju;
- Popularizacije modernih metoda učenja stranih jezika;
- Širenja tolerancije i uzajmnog poštovanja među različitim ljudima i kulurama;
- Podrškom svakom pojedincu koji želi lični ili profesionalni razvoj, napredak i afirmaciju.
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO - 1

KURSEVI ZA ODRASLE

Kategorija - Škole stranih jezika
Tečajevi jezika za odrasle osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije. Nakon ulaznog testiranja i razgovora,
polaznici se raspoređuju u grupe prema nivou znanja, potrebama i željama. Program svakog jezičkog kursa podrazumeva
upotrebu najsavremenijih udžbenika, odgovarajućeg audiovizuelnog materijala i vežbi koje podstiču interaktivno učenje i
komunikaciju među studentima.

Jezici:
- Engleski
- Nemački
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Ruski
- Norveški
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE ESPERANTO - 1

KURSEVI ZA DECU

Kategorija - Škole stranih jezika
Nastava za decu osmišljena je sa idejom da se učesnici pre svega zabave i zavole ono što uče, kako bi lakše upili
znanje. Polaznicima se praktičan materijal približava kroz igru, pesmu, glumu i crtanje, a potom kroz primenu stečenog
znanja u interaktivnim vežbama koje obrađuju svakodnevne aktivnosti i pojave

Programi rada su prilagođeni uzrastu, tj. školskom razredu učenika i uključuju raznovrsne edukativne i zanimljive teme.
Materijal prati redovnu školsku nastavu, kroz specijalizovan CLIL pristup (Content and Language Integrated Learning) i
omogućava mladim polaznicima da se identifikuju i povežu školsko i svakodnevno znanje kroz aktivnosti učenja jezika.
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU ESPERANTO - 1

KREATIVNE RADIONICE

Kategorija - Kreativne radionice za decu
Obrazovni centar Esperanto organizuje stručnu i zabavnu nastavu za decu uzrasta od 4+ gde će deca ovladati različitim
likovnim tehnikama I materijalima. Časovi će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta. U pitanju su male
grupe od 4-8 polaznika.

Prvi deo časa je posvećen upoznavanju i izučavanju klasičnih likovnih i primenjenih tehnika (olovka,
tuš, ugljene bojice, tempere, akril, pastel, kolaž i craft work). Vaša deca naučiti osnove crtanja i slikanja i izraziti sebe kroz
različite materijale, sa akcentom na individualnost svakog polaznika.

U drugom delu časa ćemo se baviti trećom dimenzijom. Učicemo da modelujemo “Iclay” glinom,
najmekšom glinom na svetu, po usvojenom internacionalnom edukativnom sistemu. ”Iclay” glina razvija finu motoriku,
koncentraciju, vizuelnu prostornost i smisao za detalje. Ovaj kurs ima za cilj da podstakne i neguje stvaralačku i kreativnu
energiju, unapredi finu motoriku, usavrši razvoj deteta, razvije detetov potencijal i spoznaju širokog spektra materijala
kroz rad.
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE ESPERANTO - 1

LOGOPED

Kategorija - Logopedi
Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom dece i odraslih sa
verbalnim ili neverbalnim
komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.

Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima da razviju svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim
sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio-psiho-socijalni integritet.
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED ESPERANTO - 1

AKCIJA ESPERANTO

Kategorija - Škole stranih jezika
Iskoristite priliku i naučite strani jezik po veoma povoljnoj ceni!

Naša akcija obuhvata opšte i intenzivne kurseve engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog i španskog, kao i
konverzacijski kurs engleskog jezika. Grupe su male i broj polaznika je ograničen, tako da požurite - osigurajte sebi
mesto i ugrabite do 50% popusta!
Kursevi stranih jezika u našem centru organizovani su u malim grupama (od 3 do 8 polaznika) radi
lakšeg savladavanja četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje, govor. Na osnovu ulaznog testiranja polaznici se
raspoređuju u grupe prema nivou znanja.

Princip nastave je individialan pristup, odnosno uz poseban obzir predavača na pojedinačne potrebe
svakog polaznika, i interaktivan, uz upotrebu najsavremenijih udžbenika, odgovarajućeg
audiovizuelnog materijala i vežbi koje podstiču interakciju među studentima.

U fokusu nastave je razvijanje komunikativne kompetencije što znači da predavači polaznicima na
dinamičan i zabavan način približe i jezik, i kulturu, umetnost i običaje zemalja govornog područja.

Opšte informacije:
- Intenzitet nastave – opšti: 2 puta nedeljno po 2 šk. časa (90min) / intenzivni: 2
puta nedeljno po 3 šk. časa (2h i 15min) ili 3 puta nedeljno po 2 šk. časa
- Ukupan fond časova i trajanje kursa – zavisi od nivoa jezika.
- Centar omogućava plaćanje na mesečne rate.

Cena obuhvata:
- polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
- pohađanje kursa
- polaganje završnog testa
- individualne konsultacije sa profesorom
- izdavanje sertifikata o završenom kursu
Miloja Zakića 2a - Beograd - Filmski grad
011 2319028; 065 4487423;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Obrazovni centar Esperanto - 38
 • Obrazovni centar Esperanto - 8
 • Obrazovni centar Esperanto - 9
 • Obrazovni centar Esperanto - 31
 • Obrazovni centar Esperanto - 24
 • Obrazovni centar Esperanto - 29
 • Obrazovni centar Esperanto - 11
 • Obrazovni centar Esperanto - 2
 • Obrazovni centar Esperanto - 14
 • Obrazovni centar Esperanto - 3
 • Obrazovni centar Esperanto - 5
 • Obrazovni centar Esperanto - 4
 • Obrazovni centar Esperanto - 21
 • Obrazovni centar Esperanto - 10
 • Obrazovni centar Esperanto - 18
 • Obrazovni centar Esperanto - 6
 • Obrazovni centar Esperanto - 13
 • Obrazovni centar Esperanto - 12
 • Obrazovni centar Esperanto - 25
 • Obrazovni centar Esperanto - 15
Obrazovni centar Esperanto
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Filmski grad Miloja Zakića 2a
  +381 11 2319028; +381 65 4487423;
Back to Top
Mirandre.com logo