Rad sa logopedom ESPERANTO

Registruj se
Prijavi se

Rad sa logopedom ESPERANTO

Obrazovni centar Esperanto

PREZENTACIJA FIRME
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 2
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 1
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 3
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 2
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 1
Rad sa logopedom ESPERANTO - Obrazovni centar Esperanto - 3

Rad sa logopedom ESPERANTO

Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom dece i odraslih sa verbalnim ili neverbalnim
komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom. Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima da razviju
svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio-
psiho-socijalni integritet.
Back to Top