Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ

Registruj se
Prijavi se

Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ

Obrazovni sistem Ruđer Bošković

PREZENTACIJA FIRME
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 5
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 1
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 2
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 3
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 4
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 6
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 5
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 1
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 2
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 3
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 4
Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ - Obrazovni sistem Ruđer Bošković - 6

Privatna gimnazija RUDJER BOŠKOVIĆ

Nastava u gimnaziji „Ruđer Bošković” se ostvaruje po nastavnom planu i programu za gimnazije opšteg smera, propisanim
od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Redovna nastava se ostvaruje kroz razredno-časovni sistem, organizovanjem celodnevne nastave (čas redovne nastave
traje 45 minuta); dodatni rad sa učenicima obuhvata realizaciju aktivnosti koje su usklađene sa nastavnim sadržajima,
predznanjima i postignućima učenika i njihovim posebnim interesovanjima.

Rad sa učenicima van redovne nastave ostvaruje se svakodnevno prema utvrđenom rasporedu. Ciljevi rada sa učenicima
van redovne nastave su:
- brži napredak učenika sa nižim nivoom predznanja
- lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa,
- podsticanje razvoja posebnih interesovanja učenika,
- podsticanje razvoja posebnih sposobnosti učenika.


Pored obaveznih i obaveznih izbornih predmeta, učenici mogu da učestvuju u kreativnim aktivnostima škole – KAŠ.
Cena:
na upit
Upišite se
Pitaj školu RUDJER BOŠKOVIĆ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Obrazovni sistem Ruđer Bošković
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top