Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA

Registruj se
Prijavi se

Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA

Osnovna škola Bejza

PREZENTACIJA FIRME
Privatne osnovne škole OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 1
Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 2
Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 3
Privatne osnovne škole OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 1
Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 2
Školarina za predškolsku grupu OSNOVNA ŠKOLA BEJZA - Osnovna škola Bejza - 3

Privatne osnovne škole OSNOVNA ŠKOLA BEJZA

Predškolski program:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Dve fotografije (3 X 3,5)
- Lekarsko uverenje (ne starije od 7 dana)
- Upitnik (AB1)
- Ugovor (AB2)
- Spisak udžbenika (A3)
- Informator (AB4)
- Dnevni raspored aktivnosti (A5)
- Anketni list za vannastavne aktivnosti (A6)
- Prevodnica

Napomena:
- Dokumentacija koju obezbeđuje škola.
- Za dete koje je započelo PPP u drugoj predškolskoj ustanovi.
3.200
Upišite se u privatnu osnovnu školu
Pitaj OSNOVNU ŠKOLU BEJZA
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Osnovna škola Bejza
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top