Plastopex

Registruj se
Prijavi se

Plastopex

PLASTOPEX

- SILOSI
- REZERVOARI
- CEVI
- PREČISTAČI OTPADNIH VODA
- PLOVNI OBJEKTI
Plastopex - PLASTOPEX - 1
Plastopex - PLASTOPEX - 1
Plastopex - PLASTOPEX - 1
Plastopex - PLASTOPEX - 1
Plastopex - PLASTOPEX - 1
Plastopex - PLASTOPEX - 1

SILOSI

Silosi se proizvode od visokokvalitetnog polietilena, izvanrednih su osobina i pristupačne cene. Nalaze primenu u hemijskog industriji i farmama za skladištenje raznih smeša.

U silosima se mogu čuvati:
- kukuruz
- brašno
- žitarice
- stočna hrana
- žito
- piljevina
- kreč, cement

Silose koje mi proizvodimo su dugovečni, mogu trajati i preko pedeset godina. Veoma su čvrsti i otporni na mehaničke i hemijske uticaje. Termostabilni su i otporni na abraziju, koroziju kao i na UV zrake. Veoma su laki za održavanje i rukovanje. Ekološki prihvatljivi!
Plastopex - SILOSI - 1
Plastopex - SILOSI - 1
Plastopex - SILOSI - 1

PLASTIČNE KACE

U procesu proizvodnje rakije fermentacija igra važnu ulogu, s toga je upotreba plastičnih kaca neophodna za čuvanje komine.
Plastične kace se mogu upotrebljavati i u druge svrhe, za čuvanje pijaće vode, praškastih i zrnastih materija. U kace ili burad se odlažu kupus, voće, vino i rakija.

Plastične kace Vam mogu služiti dugo godina. Zbog svoje male težine veoma su lake za rukovanje. Rezistente su na hemijske uticaje i na UV zrake. Olako se čiste i održavaju, a cena im je izuzetno pristupačna.

Ističemo našu proizvodnju kaca sa vodenim dihtungom koje imaju hermetički sistem zatvaranja i na taj način potpomažu proces fermentacije.
Plastopex - PLASTIČNE KACE - 1
Plastopex - PLASTIČNE KACE - 1
Plastopex - PLASTIČNE KACE - 1

PLASTIČNI BAZENI

Plastični bazeni se prevashodno upotrebljavaju za uzgoj ribe i za čuvanje prehrambenih namirnica i tekućina. Nalaze primenu i u hemijskoj industriji, a mogu se koristi i kao bazeni za kupanje.

Standardni prečnici:
- Ø 1600 mm
- Ø1800 mm
- Ø 2000 mm
- Ø 2400 mm
- Ø 2500 mm
- Ø 3000 mm

Mogu se izraditi i u drugim prečnicima i oblicima po želji kupca. Izrađuju se u plavoj boji ili nekoj drugoj po narudžbini.
Plastopex - PLASTIČNI BAZENI - 1
Plastopex - PLASTIČNI BAZENI - 1
Plastopex - PLASTIČNI BAZENI - 1

HORIZONTALNI REZEVOARI

Tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena izrađujemo horizontalne rezervoare odnosno plastične cisterne. Plastične cisterne se prevashodno koriste za čuvanje pijaće vode, ali i protivpožarne vode, tehničke vode, vode za navodnjavanje kao i za odvajanje otpadnih voda. Koriste se i za skladištenje goriva, nafte i agresivnih hemikalija. Mogu posluziti za čuvanje namirnica i alkoholnih i bezaakoholnih napitaka, kao i za fermentaciju voća.

Naše cisterni su se pokazale kao veoma ekonomične zbog svojih odličnih mehaničkih osobina, jednostavne ugradnje i lake upotrebe.

Rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući.

Termoizolovane cisterne kao što i sam naziv kaž, imaju određeni vid izolacije, a to je ugrađena poliuretanska pena. Temperatura u cisterni je konstantna tako da su odlične za upotrebu u prehrambenoj i konditorskoj industriji.

Cisterne sa duplim zidom se namenski proizvode za skladištenje invazivnih hemikalija. U unutrašnjem rezervoaru se nalazi materija, dok spoljašni ima prihvatnu ulogu kako u slučajevima havarije ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne okoline.
Plastopex - HORIZONTALNI REZEVOARI - 1
Plastopex - HORIZONTALNI REZEVOARI - 1
Plastopex - HORIZONTALNI REZEVOARI - 1

VERTIKALNI REZERVOARI

Naši vertikalni rezervoari su se pokazali kao veoma ekonomični zbog svojih odličnih mehaničkih osobina, jednostavne ugradnje i lake upotrebe. Tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena izrađujemo vertikalne rezervoare. Plastični rezevoari se prevashodno koriste za čuvanje pijaće vode, ali i protivpožarne vode, tehničke vode, vode za navodnjavanje kao i za odvajanje otpadnih voda. Koriste se i za skladištenje goriva, nafte i agresivnih hemikalija. Mogu posluziti za čuvanje namirnica i alkoholnih i bezaakoholnih napitaka, kao i za fermentaciju voća.

Rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući.

Termoizolovani rezevoari kao što i sam naziv kaže imaju određeni vid izolacije, a to je ugrađena poliuretanska pena. Temperatura u rezervoaru je konstantna tako da one nalaze primenu u prehrambenoj i konditorskoj industriji.

Rezervoari sa duplim zidom se namenski proizvode za skladištenje invazivnih hemikalija. U unutrašnjem rezervoaru se nalazi materija, dok spoljašni ima prihvatnu ulogu kako u slučajevima havarije ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne okoline.
Plastopex - VERTIKALNI REZERVOARI - 1
Plastopex - VERTIKALNI REZERVOARI - 1
Plastopex - VERTIKALNI REZERVOARI - 1

SEPARATORI MASTI I ULJA

Separatori masti i ulja se izrađuju od visoko kvalitetnog polietilena velike gustine. Otporni su na hemijske i mehaničke uticaje. Ne primaju nikakve mirise niti ih odaju, upotrebni vek im može biti i pedeset godina. Ne korodiraju, brzo se montiraju i lako održavaju. Ekonomični su i ekološki prihvatljivi.

Separatori ulja, masti i naftnih derivata
Otpadne vode zagađene naftnim derivatima i mastima u velikoj meri ugrožavaju životnu okolinu. Separatori se upotrebljavaju za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda. Primenljivi su u auto servisima, parkovima, benziskim pumpama, fabričkim pogonima...

Separatori masti
Ukoliko masnoće životinjskog ili biljnog porekla dopru do kanalizacionih cevi dovešće do začepljenja odvoda, s toga su separatori masti neophodni u svim restoranima, kuhinjama, mlekarama, klanicama i pogonima za preradu hrane.

Separatori sa bypass-om
Koristi se za filtriranje atmosferskih voda sa velikih površina kao što su saobraćajnice i trgovi. Prvi nalet vode ulazi u separator, dok se preostala voda spovodi putem bypass-a.
Plastopex - SEPARATORI MASTI I ULJA - 1
Plastopex - SEPARATORI MASTI I ULJA - 1
Plastopex - SEPARATORI MASTI I ULJA - 1

SEPTIČKE JAME

Nerešeni kanalizacioni sistemi su čest problem u našim sredinama. Problem otpadnih voda se može rešiti instalacijom septičkih jama i to u mnogim domaćinstvima, hotelima, školama i vrtićima.

Neprotočne septičke jame
Upotrebljava se u situacijima kada kanalizacioni sistem nije izrađen, kako bi se voda iz protočnih jama odvela u zemlju ne ugrožavajući izvore pijaće vode.

Protočne septičke jame
Upotrebljavaju se u slučajevima kada je predviđena izgradnja kanalizacione mreže, pa su protočne jame privremeno rešenje. Pražnjene jama se vrši jednom u godini.Mogu biti dvokomorne i trokomorne - služe za odlaganje sanitarno - fekalnih voda.
Plastopex - SEPTIČKE JAME - 1
Plastopex - SEPTIČKE JAME - 1
Plastopex - SEPTIČKE JAME - 1

ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE

Šahte za kanalizaciju se izrađujuju od polietilena i poliprolilena. Kombinacijom ova dva materijala dobija se šahta odličnih mehaničkih svojstava, otporna na lomljenje i ekološki opravdana. Šahta može biti kanalizaciona i vodomerna.

Sve je češća upotreba plastičnih šahti za kanalizaciju zbog svoje vodootpornosti i neporoznosti. Veoma su lake i jednostavne za postavljanje.

Dimenzije:
- Ø 600 mm
- Ø 800 mm
- Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
- Ø 1300 mm
- Ø 1600 mm
- Ø 2000 mm
- Ø 2400 mm

Izrađujemo i šahte za vodomere koje mogu biti termoizolovane šahte i šahte bez ugrađene izolacije. Termoizolovana šahta kao izolator ima stiropor koji sprečava
izmrzavanje.
Plastopex - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE - 1
Plastopex - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE - 1
Plastopex - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE - 1

PLOVNI OBJEKTI

PLASTIČNI PONTONI
Plastični pontoni se proizvode od polietilena velike gustine što garantuje dobijanje visokokvalitetnog proizvoda idealnog za izgradnju objekata na vodi.
Pontoni su veoma izdržljivi i ne lome se.

Primena pontona: pontoni za splav, katamaran, triman, kao podloga kućica na vodi, terasa za kafe barove, kaveza za uzgajališta ribe, barijere za sakupljanje otpada, plutajuće platforme...

Pontonsko plovilo je veoma ekonomično rešenje za sve koji žele da provedu vreme na na vodi, pecajući ili uživajući u prirodi. Plovila su upotpunosti bezbedna i sigurna. Pontonska plovila izrađujemo prema dimenzijama kupca, a unutrašnjost samih pontona je podeljena na više komora. U slučaju oštećenja, voda će dopreti u samo jednu komoru,a razmak između komora je jedan metar.

Za razliku od betonskih i metalnih pontona, plastičnim pontonima nije potreban nikakav remont niti premazivanje antikorozivnom zaštitom. Njihov kvalitet ne urušava uticaj ni slane ni slatke vode. Mogu da traju više decenija, a u slučaju bilo kakvog oštećenja, popravka se obavlja na licu mesta.


PLASTIČNI ČAMCI

Plastični čamci koje mi proizvode karakterišu izvrsne plovne osobine, otpornost na lom i stabilnost na vodi. Čamac je mala težine što ga čini lakim za rukovanje i održavanje. Izdržljivi su na uticaje i slane i slatke vode i otporni na UV zrake. Pregradne komore čamca čine vašu plovidbu bezbednom, jer u slučaju oštećena poliesterska pena će usporiti prodiranje vode. Čamči se najčešće izrađuju u beloj, crnoj i sivoj boji, a po vašoj želji može biti izrađen i u mnogim drugim bojama.
Plastopex - PLOVNI OBJEKTI - 1
Plastopex - PLOVNI OBJEKTI - 1
Plastopex - PLOVNI OBJEKTI - 1

CEVI ZA KANALIZACIJU

Upotrebom visokokvalitenog polietilena i poliproliena kao i specijalnom vrstom tehnologije (spiralno namotavanje) izrađujemo plastične cevi izuzetnih osobina. Nalaze primenu u industriji, ali i u domaćinstvima.

Osobine:
- elastičnost
- vodoodbojnost
- lake za montažu i ugradnju
- hemijski i mehanički otporne
- ne korodiraju
- male težine
- ekološki prihvatljivi

Upotrebljavaju se za kišnu kanalizaciju, transport industrijskih otpadnih voda i kao fekalni kolektor. Odlično su rešenje za navodnjavanje i odvodnjavanje i kod drenaže podzemnih voda.
Plastopex - CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Plastopex - CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Plastopex - CEVI ZA KANALIZACIJU - 1

CEVI ZA DRENAŽU

Nekontrolisano nadolaženje podzemnih voda može prestavljati veliki problem za određeni objekat. Da bismo sprečili havarije pribegavamo kvalitetnoj ugradnji drenažnog sistema.

Naše drenažne cevi su izrađene od kvalitetnog polietilena.
Dimenzije:
- Ø 400 mm
- Ø 500 mm
- Ø 600 mm
- Ø 800 mm
- Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
Plastopex - CEVI ZA DRENAŽU - 1

CEVI ZA VENTILACIJU

Ventilacione cevi koje mi proizvodimo su izvrsnog kvaliteta i odlične izrade.
Koriste za odvođenje štetnh gasova i isparenja u industrijskih halama i postrojenjima. Nalaze veliku primenu u poljoprivrednim farmama i tovilištima, ugradnjom ventilacionih cevi u krovnu konstrukciju (odžake i čunkove).
Po narudžbini izrađujemo i ventilatore za odvođenje isparenja kao i leptir klapne za zaštitu od atmosferskih padavina.

Dimenzije:
- Ø 400 mm
- Ø 500 mm
- Ø 600 mm
- Ø 800 mm
- Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
Pere Jovanovića Komirićanca 50 - Osečina -
065 2524290;
Pitaj PLASTOPEX
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Plastopex
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Osečina Pere Jovanovića Komirićanca 50 +381 65 2524290
Plastopex - 7
Plastopex - 9
Plastopex - 5
Plastopex - 10
Plastopex - 14
Plastopex - 13
Plastopex - 15
Plastopex - 4
Plastopex - 2
Plastopex - 3
Plastopex - 6
Plastopex - 8
Plastopex - 11
Plastopex - 12
Plastopex - 16
Plastopex - 17
Plastopex - 18
Plastopex - 19
Plastopex - 20
Plastopex - 21
Plastopex - 22
Plastopex - 23
Plastopex - 24
Plastopex - 25
Plastopex - 26
Plastopex - 27
Back to Top
Mirandre.com logo