Policija Beograd

Registruj se
Prijavi se
Policija Beograd
LOKACIJE
Policija je služba javne uprave kojoj je povereno čuvanje javnog reda i poretka. Takođe pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrednosti. Prve policijske snage osnovane su u Praizu 1667. godine. Većina policija ima podgrupe čiji je posao istraživanje pojedinih vrsta kriminala. U većini Zapadnih policijskih snaga, možda je najznačajnija podela između uniformisane policije i "detektiva". Kao što i samo ime kaže, uniformisani policajci nose odgovarajuće uniforme i njihov posao uključuje vidljive operacije i zadatke, kontrolu saobraćaja, prevenciju i aktivni odgovor na činjenje kriminala. Za razliku od detektiva koji nose "poslovnu odeću" i njihov posao je da na većem profesionalnom nivou istraže kriminal, obično u dužem vremenskom periodu. Specijalne jedinice postoje u sektorima za rad protiv pojedinačnih vrsta kriminala: saobraćaj, ubistva, prevare; ili zato što su specijalno izvežbani: ronjenje, helikopterske jedinice, deminiranje, i tako dalje.
Back to Top