Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS

Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS

Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca

PREZENTACIJA FIRME
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 1
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 2
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 3
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 1
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 2
Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 3

Kardiološki pregled AS MEDICUS

Kardiologija je velika oblast interne medicine ~kraljice medicine~ koja se bavi bolestima kardiovaskularnog sistema
koga čine srce i krvni sudovi. Ova oblast je od posebnog značaja pre svega zbog visoke stope oboljevanja od
kardiovaskulrnih bolesti savremenog doba i podatka da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti današnjeg
čoveka.

Naša ustanova se bavi primarnom i sekundarnom prevencijom kardiovaskularnih bolesti i koristi savremene i
neinvazivne dijagnostičke metode u kardiologiji.

Dijagnostičke metode:
- Standarna elektrokardiografija (EKG)
- Transtorakalna ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca)
- Doppler krvnih sudova vrata, ekstremiteta, trbušne aorte i bubrežnih arterija
- Dinamska elektrokardiografija po Holteru (EKG-Holter monitoring tokom 24h, 48h, 72h i 7 dana)
- Dinamski ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska (TA) po Holteru tokom 24h

Poruku prima: Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži pregled: Kardiološki pregled sa EKG-om AS MEDICUS

Poruku prima: Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top