PSIHIJATRIJSKI PREGLED AS MEDICUS

Registruj se
Prijavi se

PSIHIJATRIJSKI PREGLED AS MEDICUS

Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca

PREZENTACIJA FIRME
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 2
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 1
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 2
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 1
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 2
PSIHIJATRIJSKI PREGLED - Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca - 1

PSIHIJATRIJSKI PREGLED

Psihijatrijski pregled podrazumeva detaljan pregled i razgovor sa pacijentom o njegovim psihičkim tegobama i pronalaženje uzroka tih duševnih problema. Tu se razgovara i o odnosima na poslu i u porodici i dr. da bi se odredila adekvatna terapija kako bismo našli rešenje tih problema i naučili pacijenta kako da prevazilazi te konfliktne
situacije. Tu se pored psihoanalize koriste i druge psihijatrijske tehnike. Moguća je medikamentozna terapija ili kombinacija te terapije sa Mikrorezonantnom terapijom i psihoterapijom a moguće je primeniti i samostalno jednu od tih metoda što zavisi od slučaja do slučaja.
6.000 din
Zakaži pregled
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Poliklinika AS MEDICUS Biorezonanca
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top