Spermogram LABOMEDICA

Registruj se
Prijavi se

Spermogram LABOMEDICA

Poliklinika i laboratorija LABOMEDICA

PREZENTACIJA FIRME
Spermogram LABOMEDICA - Poliklinika i laboratorija LABOMEDICA - 1
Spermogram LABOMEDICA - Poliklinika i laboratorija LABOMEDICA - 2
Spermogram LABOMEDICA - Poliklinika i laboratorija LABOMEDICA - 1
Spermogram LABOMEDICA - Poliklinika i laboratorija LABOMEDICA - 2

Spermogram LABOMEDICA

Za realne vrednosti spermograma važno je da se pacijenti pridržavaju odredjenih uputstva.

Apstinencija pre davanja sperme na analizu mora da iznosi između 2 do 5 dana, uzorak se može ostaviti u laboratoriji ili
se može doneti od kuce, pacijenti koji donose uzorak od kuće moraju koristiti sterilne bočice predviđene za ovu vrstu
uzorka, uzorak za spermogram se ne sme izlagati promenama temperature i mora se doneti na ispitivanje u roku od 30
min.

Na parametre spermograma mogu uticati neki lekovi, zato je bitno da pacijent nije uzimao lekove i nije bio bolestan
nekiliko nedelja pre spermograma.
Back to Top