Pošta Beograd

Registruj se
Prijavi se
Pošta Beograd
LOKACIJE
Pošta je vrsta usluge koja se odnosi na raznošenje pisama, razglednica, penzija, sudskih i vojnih poziva, paketa i slično. Naplaćivanje usluga obično ide u vidu poštanskih maraka koje se lepe na koverat ili se naplaćuju u obliku takse. Poštanske marke ljubitelji sakupljaju i to je poznato kao filatelija. Poštanske pošiljke do krajnjeg korisnika donosi poštar koji ima posebnu uniformu a u manjim mestima i prevozno sredstvo (npr. motocikl). Istim imenom „pošta“ naziva se i građevinski objekat u kojem su smeštene službene prostorije za vršenje poštanskih usluga. Svaka pošta ima svoj poštanski broj, u Srbiji je taj broj petocifren. Nekada su poštanske usluge isporučivane zajedno sa telegrafskim i telefonskim u istoj firmi pa je zajednička skraćenica bila PTT. Danas, u 21. veku, sa razvojem telekomunikacija i drugih vidova komunikacija u mnogome se izmenio profil i struktura poslovanja pošte. Današnja moderna zdanja apsolutno odgovaraju potrebama savremenog društva, te u tom smislu idemo u korak sa vremenom.
Back to Top