Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA

Registruj se
Prijavi se

Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA

Privatna predškolska ustanova Bubamara

PREZENTACIJA FIRME
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 4
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 2
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 3
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 4
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 2
Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA - Privatna predškolska ustanova Bubamara - 3

Celodnevni boravak u vrtiću BUBAMARA

Osnovni zadaci u radu sa decom jaslenog uzrasta odnose se na:
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja dece-preventivnu zdravstvenu zaštitu
- Obezbeđivanje adekvatnih zdravstveno-higijenskih uslova
- Negovanje i podsticanje spontanog razvoja deteta
- Uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih karakteristika deteta
- U periodu adaptacije-planiranje aktivnosti koje detetu omogućuju lakši boravak i navikavanje na grupu dece i osoblje.
- Planiranje zadataka i aktivnosti vrši se na nivou svake vaspitne grupe i o tome se vodi propisana pedagoška
dokumentacija.

U planiranju i programiranju rada, vaspitači će se rukovoditi osnovnim načelima i opštim ciljevima koji su dati za ovaj
model. Pored Opštih osnova programa,vaspitači će u planiranju vaspitno-obrazovnog rada sa decom koristiti iskustva i
znanja stečena na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja.
27.000 din
Upiši dete
Pitaj BUBAMARU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Privatna predškolska ustanova Bubamara
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top