Privatni vrtić Kreativna Kockica

Registruj se
Prijavi se

Privatni vrtić Kreativna Kockica

PREDŠKOLSKA USTANOVA KREATIVNA KOCKICA

Kategorija - Privatni vrtići
UPIS DECE UZ SUBVENCIJE SKUPŠTINE GRADA U TOKU CELE GODINE!!!

Poštovani roditelji,
Naša „Kreativna kockica” smeštena je na Vidikovačkom vencu, u prelepom ambijentu kuće, sa prostranim dvorištem,
daleko od gužve i buke saobraćaja.
Raspolažemo sa 150 m2 namenjenih potrebama dece jaslenog uzrasta i 260m2 luksuzno i bezbedno opremljenog
prostora, posebno prilagođenog potrebama i interesovanjima dece od 3 godine do polaska u školu.

Naš zadatak je da vam pomognemo u podizanju, vaspitavanju, obrazovanju i socijalizaciji dece, kao i da vašoj deci
obezbedimo povoljnu društvenu sredinu u kojoj će imati maksimalnu slobodu za ispoljavanje talenata i razvijanje
kreativnosti. Naš cilj je da omogućimo deci da imaju srećno detinjstvo, da se druže sa svojim vršnjacima, da steknu
prave prijatelje, da se učeći kroz igru osećaju sigurnim i voljenim.

Radno vreme našeg vrtića je od 06:00h do 18:00h svim radnim danima
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PREDŠKOLSKA USTANOVA KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PREDŠKOLSKA USTANOVA KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PREDŠKOLSKA USTANOVA KREATIVNA KOCKICA - 1

PRIVATNE JASLICE KREATIVNA KOCKICA

Kategorija - Privatne jaslice
Program nege i vaspitno-obrazovnog rada dece od 12 meseci do 3 godine.
Ovim programom obuhvaćene su grupe patuljaka.

Program rada sa decom usmeren je na:
- Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece – formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje
motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene (postepeno i strpljivo
odvikavanje od korišćenja pelena), podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
- Emocionalno–socijalni razvoj – rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa
svojom sredinom; pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti; kroz igru i upućivanjem
primerom, rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti; rad na kultivisanju i razvoju
pozitivnih emocija, upotrebom jezika razumljivim detetu.
- Senzomotorno – perciptivni razvoj – rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u
odnosu na svet koji ga okružuje, upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi; stvaranje povoljnih
uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno
učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru, korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava; održavanje
spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.

Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE KREATIVNA KOCKICA - 1

PRIVATNI VRTIĆ KREATIVNA KOCKICA

Kategorija - Privatni vrtići
Program vaspitno-obrazovnog rada za decu uzrastaod 3 godine do polaska u pripremni predškolski program
Ovim programom obuhvaćene su grupe vilenjaka.

Program se realizuje kroz godišnje, mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta, njegovih
uzrasnih mogućnosti, potreba i interesovanja. Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i
podršku stručnih saradnika . U toku svakog dana boravka u vrtiću, dete ima priliku da se fizički razvija, igra i da uči
kroz zabavu. Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti
individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se:
- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja,
- napredovanje kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj,
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.

Ciljevi programa:
- Samostalnost
- Kreativnost
- Radoznalost
- Emocionalna stabilnost
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ KREATIVNA KOCKICA - 1

PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA

Kategorija - Privatno predškolsko
Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa
Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program
doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:
- celovitom razvoju deteta,
- razvoju sposobnosti,
- proširenju iskustva,
- bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su:
- podsticanje i razvoj samostalnosti,
- podrška fizičkom razvoju,
- jačanje socio-emocionalne kompetencije,
- podrška saznajnom razvoju,
- negovanje radoznalosti,
- podsticanje kreativnosti,
- uvažavanje individualnosti,
- razvoj samopouzdanja.
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA - 1
Vidikovački venac 70 - Beograd - Vidikovac
064 1594511;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 2
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 12
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 26
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 9
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 4
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 7
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 18
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 15
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 8
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 21
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 3
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 5
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 10
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 16
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 11
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 14
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 13
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 27
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 28
 • Privatni vrtić Kreativna Kockica - 31
Privatni vrtić Kreativna Kockica
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vidikovac Vidikovački venac 70
  +381 64 1594511;
  Lokacija
 2. Beograd Banovo brdo Mira Popare 90
  +381 64 1594511;
Pitaj KREATIVNU KOCKICU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Privatni vrtić Kreativna Kockica
Back to Top
Mirandre.com logo