Privatni vrtić Peekaboo

Privatni vrtić Peekaboo

BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO

Kategorija - Internacionalni vrtići
Dobrodošli u bilingvalni/trilingvalni vrtić Peekaboo, vrtić o kakvom smo svi oduvek maštali!

Peekaboo je školigrica Novog Doba koja ima inovativni pristup u svakodnevnom višejezičnom okruženju! Osnovni
princip rada u školigrici Peekaboo jeste individualni pristup i negovanje njihove autentičnosti.

U cilju individualnog, sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece, kao i održavanja kvaliteta rada, posebno je
osmišljen multilingvalni program sa elementima Montesori programa i vrlo pažljivo izabran nastavni kadar. Angažovani
su i stalni stručni saradnici: psiholog/psihoterapeut, defektolog/logoped i pedijatar.

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo
život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 2
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 3
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 4
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 5
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 6
Vrtić Peekaboo - BILINGVALNA - TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO - 7

PROGRAM

Kategorija - Privatni vrtići
Deca u uzrastu između druge i šeste godine najlakše usvajaju strani jezik i prihvataju ga kao maternji. Ovakav pristup
učenju stranih jezika daje izvanredne rezultate, jer deca u ovom uzrastu s lakoćom komuniciraju, ne mešaju jezike i
mogu da vode konverzaciju istovremeno na dva i više jezika. Ove sposobnosti dete kasnije gubi i zato je ovaj uzrast
idealan za uvođenje deteta u strani jezik.
Velika prednost bilingvalnog/trilingvalnog programa je što taj jezik deca usvajaju kao maternji i tako ga i koriste.
Prihvataju ga kao jezik svakodnevne komunikacije. Na taj način on za njih prestaje da bude strani jezik.

Bilingvalni/trilingvalni program je specifičan način izvođenja nastave.
Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom i srpskom (4 sata), a druga polovina na
nemačkom i srpskom jeziku (4 sata).
Program se izvodi po principu 1:1, što znači da u toku svake radne nedelje, deca imaju podjednak broj aktivnosti na
sva tri jezika.
Roditelji imaju mogućnost da, ukoliko žele, mogu da izaberu dominantan strani jezik ili posebnu kombinaciju jezika.

U okviru programa imamo sledeće aktivnosti:
- svakodnevni izlazak napolje
- razni izleti
- korektivna gimnastika
- umetničke radionice
- razne radionice
- redovne posete muzejima, pozorištima, galerijama…
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 2
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 3
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 4
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 5
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 6
Vrtić Peekaboo - PROGRAM - 7

EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU

Kategorija - Vrtići na engleskom jeziku
Osnovni metod rada je kreativna igra.
Igrajući se, a pri tom bivajući kreativno usmeravana i organizovana, deca razvijaju sve aspekte svoje ličnosti i stiču
saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.

Dometi svakog deteta mogu biti ogromni!
Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima. Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim
radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama. Igramo se i istražujemo kroz kreativne
radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom,
vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 2
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 3
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 4
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 5
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 6
Vrtić Peekaboo - EDUKATIVNI METOD- VRTIĆ NA ENGLESKOM i NEMAČKOM JEZIKU - 7

KREATIVNE RADIONICE

Kategorija - Privatni vrtići
Sve aktivnosti se odvijaju kroz kreativne radionice:
- likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
- muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku…)
- dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
- psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini…)
- prozor u svet – upoznavanje kultura drugih naroda

Posebno nam je drago što Peekaboo ima mogućnost da sarađuje sa uglednim umetnicima koji tokom godine
učestvuju u našem programu kreativnih radionica i deca imaju priliku da dožive svaku umetnost na poseban i
neposredan način. Umetnički saradnici gostuju u Peekaboou nekoliko puta godišnje, tako da imamo gudački kvartet,
duvački trio, slikare (kako nastaje slika), keramičare, kamermane (kako je ispred, a kako iza kamere) i glumce.

Iz ovog našeg druženja i igranja na kraju tematske celine nastaju razne izložbe, pozorišne i lutkarske predstave,
koreografije, pesme, priče… i ko zna šta još. Ali u svakom slučaju sjajna druženja! Učesnici u tim druženjima možete
biti i vi, mame i tate, bake i deke, tetke i teče, svi zainteresovani detetu bliski mali i veliki ljudi.
U želji da deci približimo svet sa svim njegovim lepotama i različitostima, osmislili smo posebnu radionicu, PROZOR
U SVET – upoznavanje kultura drugih naroda.
Mi nemamo mogućnosti da vodimo decu u Brazil, Španiju, Japan, Kinu… ali možemo da im dovedemo Brazil,
Španiju, Japan, Kinu… u Peekaboo!!!
To je radionica koja je osmišljena kao zajednička aktivnost roditelja, dece i državljana zemlje koja se obrađuje, kao i
sa ambasadama i kulturnim centrima tih zemalja. To su mnogo lepe žurke u kojima svi podjednako uživamo!
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 2
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 3
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 4
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 5
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 6
Vrtić Peekaboo - KREATIVNE RADIONICE - 7

PEEKABOO JASLICE

Kategorija - Privatne jaslice
Dolazak deteta u vrtić u ranom uzrastu, veliki je događaj za celu porodicu. Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se
veoma često po prvi put odvaja od roditelja. Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta
je ono što karakteriše Peekaboo.

Prve dane u Peekaboo-u dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko
sebe. U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim
svakodnevno zajednički analiziraju. Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a
deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti.

U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika. Od
prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska
saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.

Teme od kojih polazimo u jaslenom uzrastu su životne i pružaju detetu realnu sliku o svetu koji ga okružuje. Tako se
na jaslenom uzrastu deca upoznaju sa živim i neživim svetom oko sebe i pojavama koje nas okružuju. Deca
upoznaju biljke i životinje, neke njihove osobenosti kroz igru, posmatranje, dodir, miris, ukus, sluh tj. upotrebom svih
čula; upoznaju se sa osobinama ljudi, delovima tela, odećom koju nosimo, hranom koju jedemo i pripremamo, sa
osnovnim emocijama i načinima kako ih izražavamo i sl., a sve kroz aktiviranje svih čula.

Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom jaslenog uzrasta
podeljeni su u četiri velike grupe:
- Oblast socijalnog razvoja,
- Oblast motornog razvoja,
- Razvoj jezika, govora i uopšte komunikacije,
- Razvoj mišljenja i sposobnosti rešavanja problema.

Od početka 2013. godine u jaslenim grupama realizuju se i:
- Muzička radionica
- Korektivna gimnastika
- Engleski jezik

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo
život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.

Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 2
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 3
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 4
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 5
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 6
Vrtić Peekaboo - PEEKABOO JASLICE - 7
Jelisavete Načić 13 - Beograd - Stari Grad
011 3392924; 069 745228; 063 239598;
LOKACIJE
 • Vrtić Peekaboo - 2
 • Vrtić Peekaboo - 3
 • Vrtić Peekaboo - 4
 • Vrtić Peekaboo - 5
 • Vrtić Peekaboo - 6
 • Vrtić Peekaboo - 7
 • Vrtić Peekaboo - 8
 • Vrtić Peekaboo - 9
 • Vrtić Peekaboo - 10
 • Vrtić Peekaboo - 11
 • Vrtić Peekaboo - 12
 • Vrtić Peekaboo - 13
 • Vrtić Peekaboo - 14
 • Vrtić Peekaboo - 15
 • Vrtić Peekaboo - 16
 • Vrtić Peekaboo - 17
 • Vrtić Peekaboo - 18
 • Vrtić Peekaboo - 19
 • Vrtić Peekaboo - 20
 • Vrtić Peekaboo - 21
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Jelisavete Načić 13
  +381 11 3392924; +381 69 745228; +381 63 239598;

Poruku prima: Privatni vrtić Peekaboo

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top