Privatni Vrtić Play

Registruj se
Prijavi se

Privatni Vrtić Play

O NAMA VRTIĆ PLAY

Kategorija - Privatni vrtići
Predškolska ustanova PLAY počela je sa radom 21. marta 2017.godine. Uz puno ljubavi, volje i
entuzijazma opremili smo prostor vrtića po meri svakog deteta.

Nalazi se u mirnoj ulici nadomak Vukovog spomenika i Mašinskog fakulteta u prostoru veličine 250m² sa manjim
dvorišnim prostorom. Opremljena je nameštajem koji je u funkciji dece, dečije igre i razvoja sa različitim centrima
interesovanja.

Delatnost ustanove je boravak, preventivna zaštita, vaspitno-obrazovni rad sa decom do godine pred polazak u školu.
Privatni Vrtić Play - O NAMA VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - O NAMA VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - O NAMA VRTIĆ PLAY - 1

PROGRAM RADA VRTIĆ PLAY

Kategorija - Privatne jaslice
Rad sa decom uzrasta 3- 6 godina - odvija se po opštim osnovama predškolskog programa za uzrast
dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu i pripremni predškolski program po kome je predškolsko
vaspitanje funkcionalno povezano u celinu vaspitno obrazovnog sistema i integralni je deo društvene brige o deci.

Ceo program je osmišljen tako da podstiče razvoj samostalnosti, socijalizacije (dete treba da nauči da uskladi svoje
potrebe s potrebama druge dece, da pokaže poštovanje prema drugima, da se bori za sebe vodeći računa o drugima),
stekne samopoštovanje i sigurnost, a da istovremeno bude kooperativno i privrženo drugarima.
Privatni Vrtić Play - PROGRAM RADA VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - PROGRAM RADA VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - PROGRAM RADA VRTIĆ PLAY - 1

JASLICE VRTIĆ PLAY

Kategorija - Privatne jaslice
Prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom jaslenog uzrasta, kao i uslovi za njihovo uspešno
realizovanje koji se ostvaruju tokom radne godine u dečijim jaslicama su:


- kontinuirana preventivno-zdravstvena zaštita deteta, putem saradnje sa Pedijatrijskom službom Doma
zdravlja, uključivanje Preventivno-zdravstvene službe Ustanove u edukaciju roditelja dece ovog uzrasta,
- obezbeđivanje kvalitetne ishrane i nege deteta kao osnovnog preduslova za pravilan psihofizički razvoj,
- aktivnosti sa decom realizuju se putem igre, koja je bitno načelo vaspitnog rada. Obzirom na osnovna obeležja igre, na
njen izuzetan značaj za razvoj ličnosti deteta, veoma je važno pružiti detetu dovoljno mogućnosti da se slobodno i
spontano igra, jer je igra način mišljenja kod dece.
Privatni Vrtić Play - JASLICE VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - JASLICE VRTIĆ PLAY - 1

PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ PLAY

Kategorija - Privatno predškolsko
Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet
rada sa decom.

Sa decom predškolskog uzrasta radiće vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl. psiholog. Pripremni
predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju
samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.

Kroz raznovrstan didaktički materiјal, deca usvajaju najvažnije pojmove o prirodnoj i društvenoj sredini koja ih
okružuje, usvajaju matematičke pojmove, razvijaju govor.

Kroz kreativne radionice želimo da kod dece razvijamo divergentno mišljenje, odnosno da razvijemo stvaralačko
izražavanje u najširem smislu te reči.

Kreativne radionice su:
- likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
- muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku...)
- dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
- psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini...)
Privatni Vrtić Play - PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1

DODATNI PROGRAM VRTIĆ PLAY

Kategorija - Privatni vrtići
Što se tiče dodatnog programa, na raspolaganju su Vam:

Školica engleskog - u saradnji sa školom engleskog jezika Concord uvedena je
školica engleskog jezika u vrtiću PLAY koju deca pohađaju dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena po času.

Školica sporta - kroz školicu sporta (kako kroz program rada u vrticu tako i kroz saradnju sa
profesionalnim kadrom školice sporta) osmišljavaćemo i realizovati igre i aktivnosti za prevenciju deformiteta kod dece
predškolskog uzrasta svakodnevno i kreativno osmišljavati rekreativne pauze, jutarnje telesno vežbanje i fizičke
igraonice.

Školica ekologije - u sklopu EKO-radionice nastojaćemo da kod dece razvijamo svest o potrebi
njihovog odgovornog odnosa prema okolini koja ih okružuje, da razvijamo svest o tome da prirodu i okruženje samo
delimo sa drugima (ljudima i ostalim živim svetom) i da kao delić tog sveta ne možemo biti izvan ni iznad svoje okoline
pa dakle i prirode.
Privatni Vrtić Play - DODATNI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - DODATNI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1
Privatni Vrtić Play - DODATNI PROGRAM VRTIĆ PLAY - 1
Ivankovačka 6 - Beograd - Palilula
011 4059010; 065 5908590; 063 295499;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatni Vrtić Play - 2
 • Privatni Vrtić Play - 3
 • Privatni Vrtić Play - 4
 • Privatni Vrtić Play - 5
 • Privatni Vrtić Play - 6
 • Privatni Vrtić Play - 7
 • Privatni Vrtić Play - 27
 • Privatni Vrtić Play - 8
 • Privatni Vrtić Play - 9
 • Privatni Vrtić Play - 10
 • Privatni Vrtić Play - 11
 • Privatni Vrtić Play - 12
 • Privatni Vrtić Play - 13
 • Privatni Vrtić Play - 26
 • Privatni Vrtić Play - 14
 • Privatni Vrtić Play - 28
 • Privatni Vrtić Play - 16
 • Privatni Vrtić Play - 17
 • Privatni Vrtić Play - 18
 • Privatni Vrtić Play - 19
Privatni Vrtić Play
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Ivankovačka 6
  +381 11 4059010; +381 65 5908590; +381 63 295499;
Povezane prezentacije:
Back to Top