Proizvodnja kamiona Beograd

Registruj se
Prijavi se
Proizvodnja kamiona Beograd
LOKACIJE
Kada se pojavio prvi kamion krajem dvadesetih godina prošlog veka, ljudi su kamione posmatrali kao dopunu teretnim kolima koje su vukli konji i kao dopunu železničkom i pomorskom transportu. Danas je kamion postao glavno sredstvo za prevoz robe, neophodno za pravilno funkcionisanje savremenog društva. 1920. je bio period brzog napretka kamiona i kamionskog transporta. U prvim godinama decenije kamioni su često imali sisteme sa lančanim pogonom i točkove od pune gume. U prvoj polovini 1940-ih bio je Drugi svetski rat. To znači da se vrlo sporo razvijala prodaja civilnih kamiona. Umesto toga, pojavili su se kupci za vojne kamione tako da su proizvođači bili primorani da proizvode vojne kamione da bi opstali. Verovatno nijedna druga decenija nije više doprinela razvoju kamiona od 70-tih. Benzinski motori i dizelski motori sa zastarelim pretkomorama za sagorevanje zamenjeni su efikasnim dizelskim motorima sa direktnim ubrizgavanjem. Pojava snažnijih, efikasnijih motora takođe je doprinela razvoju težih i dužih vučnih vozova. Tokom 1980-ih, kamion je postao sofisticiraniji. Motori su postali bolji, snažniji i, pre svega, manje štetni po životnu sredinu. Zbog sve češćeg korišćenja pneumatskog sistema oslanjanja, u mnogo većoj meri povećana je udobnost vozača. U novom milenijumu, zahtevi koje treba da ispune kamioni i kamionski transport biće višestruki. Iako dobra transportna efikasnost i niski troškovi transporta ostaju glavni ciljevi, bezbednost, ergonomičnost i ekološke karakteristike takođe imaju visok prioritet.
Back to Top