Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING

Registruj se
Prijavi se

Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING

Radijator inženjering

PREZENTACIJA FIRME
Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING - Radijator inženjering - 1
Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING - Radijator inženjering - 2
Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING - Radijator inženjering - 1
Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING - Radijator inženjering - 2

Akumulator grejne vode RADIJATOR INŽENJERING

Prema dugogodišnjim iskustvima iz projektovanja i izvodjenja instalacija centralnog grejanja kao i stečenim znanjima u
proizvodnji kotlova na čvrsto gorivo preporučujemo ugradnju akumulacija grejne vode AK u sisteme individualnih grejanja
u sprezi sa svim konstrukcijama kotlova iz našeg proizvodnog programa. Posebno dobar efekat akumulaciji je kod serije
FK koja ima pinudno sagorevanje sa centrifugalnim ventilatorom. Kotlove serije GR koji sagorevaju drvo po principu
pirolize nemoguće je i pustiti u rad bez ugradnje akumulacije tople vode za grejanje.
Back to Top