Reciklaža limenki

Registruj se
Prijavi se
Reciklaža limenki
Reciklaža limenki - ako se pitate da li se isplati skupljanje limenki i recikliranje limenki, odgovor je da se itekako isplati.
Otkup limenki kao i otkup limenki cene - Vas zanima?
Sakupljanje limenki i njihovo recikliranje ima višestruke benefite.
Reciklaža aliminijumskih limenki i reciklaža čeličnih limenki ne samo da doprinosi uštedi vode i energije do 95%, nego tu je i činjenica da se limenke od aluminijum i čelika mogu 100% reciklirati neograničen broj puta, a da pri tom ne gube ni malo na svom kvalitetu.
Firme koje se bave otkupom limenki i reciklažom limenki, kao i sve ostale potrebne informacije u vezi sa otkupnim cenama limenki i načinima kako da skupljate i dostavite sakupljene limenke možete pronaći u prezentacijama na ovoj stranici.
Reciklažom limenki dobijaju se vredni resursi za proizvodnju nove čelične i aluminijumske ambalaže i drugih proizvoda od ovih metala.
Metalne limenke treba reciklirati jer se pored drugih prednosti reciklažom limenki značajno smanjuje količina primarnog otpada.
Reciklažom limenki čuvate životnu sredinu, a pri tom Vam reciklaža limenki donosi zaradu.
Detaljno se informišite koji su sve benefiti reciklaže metalnih odnosno aluminijumskih i čeličnih limenki i na koje sve načine proces reciklaže doprinosi uštedi resursa i novca.
Zasigurno ćete početi da reciklirate limneke, ne samo zbog svesti o zaštiti okoline, nego i zboog novčane koristi koju proces reciklaže nosi sa sobom.
dip-livnica-reciklaza-limenki

Dip Livnica

Novi Sad, Temerinska 30 021 547770 |
021 547796 |
RECIKLAŽA LIMENKI DIP LIVNICA Proces sakupljanja otpada koji je moguće reciklirati i ponovo upotrebljavati, a u cilju smanjenja zagađivanja životne sredine, uštede električne energije i prirodnih resursa.
Reciklažom sprečavamo da otpad završi u prirodi i nanese štetu našem okruženju.
Svaki materijal, proizvod ili predmet koji u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, ostaje isključen iz upotrebe.
Za izradu limenki obično se koristi aluminijum, folija i višeslojne ambalaže. Aluminijum je lagan srebrnasto beli metal dobijen iz boksitne rude. Magnezijum i mangan se često dodaju aluminijumu da poboljšaju njegovu čvrstinu. Nasuprot mnogim metalima aluminijum je visoko otporan na sve oblike korozije. Njegova prirodna prekrivenost aluminijum oksidom obezbeđuje veoma efikasnu barijeru na dejstvo vazduha, temperature, vlage i hemijskih agenasa. Pored obezbeđivanja odlične barijere za vlagu, vazduh, neprijatne mirise, svetlo i mikroorganizme, aluminijum poseduje dobru savitljivost i elastičnost površine, odličnu rastegljivost i sposobnost oblikovanja. Aluminijum je takođe i odličan materijal za reciklažu, jer je jednostavna ponovna obrada u novi proizvod. Čist aluminijum se koristi za lagana pakovanja uglavnom hladnih bezalkoholnih pića, hrane za kućne ljubimce, morske hrane. Aluminijumska limenka se može reciklirati beskonačan broj puta, a da ništa ne izgubi na kvalitetu. Korišćene aluminijumske limenke se mogu reciklirati u nove limenke ili u neke druge proizvode od visokokvalitetnog aluminijuma! Korišćen aluminijum je vredan resurs. To je takođe potkrepljeno činjenicom da se s aluminijumskim otpadom dnevno trguje na nekim većim metalnim berzama. Čelična limenka takođe može u potpunosti da se reciklira nebrojen broj puta, a da ništa ne izgubi na kvalitetu. Reciklaža limenki štedi prirodne resurse i ujedno smanjuje se količina primarnog otpada koji nastaje iz domaćinstava.
Back to Top