Reciklaža PET ambalaže

Registruj se
Prijavi se
Reciklaža PET ambalaže
Interesuje Vas otkup PET ambalaže i reciklaža PET ambalaže?
PET ambalaža je ekološka ambalaža jer se može 100% reciklirati!
Da li vredi sakupljati PET ambalažu.
Vredi!
Pročitajte oznale na PET ambalaži, jedna od njih je oznaka za reciklažu.
Firme koje se bave reciklažom PET ambalaže vrše otkup svih količina PET ambalaže koju sakupite.
Reciklaža plastičnih flaša od bezalkoholnih i alkoholnih pića, reciklaža plastičnih flaša i flašica za vodu, raznih PET boca kao i reciklaža svih drugih vrsta PET ambalaže je proces koji obezbeđuje da se u potpunosti iskoristi stara PET ambalaža.
Benefiti recikliranja PET ambalaže su višestruki.
Polietilen tereftalat se veoma teško prirodno razgrađuje i stoga PET ambalaža bačena u smeće ili, još gore, ostavljena u prirodi, predstavlja zagađivača.
Međutim, reciklažom PET ambalaže, dobijamo sirovinu za pravljenje nove PET ambalaže, poliesterskih vlakana, PET traka i drugih proizvoda.
S druge strane ako ne recikliramo PET ambalažu, za dobijanje 1 kg Polietilentereftalata (PET-a) potrebno je čak 1,9 kg sirove nafte, koja je vredan resurs, nije obnovljiva i moramo je štedeti.
Zato mislite na sadašnjost i budućnost naše planete!
Reciklirajte PET ambalažu.
Kontaktirajte firme koje su Vam prezentovane na ovoj stranici, pogledajte njihove prezentacije i ponudu.
Firme koje se bave reciklažom PET ambalaže pomoći će Vam i oko transporta i svih detalja vezanih za otkup PET ambalaže.
Sakupljajte svu PET ambalažu i reciklirajte je.
Ove kompanije znaju kako!
Termin reciklaža označava pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Kada je PET ambalaža u pitanju dalji proces reciklaže se sastoji od presovanja (baliranja) ambalažnog otpada, transporta u pogon za preradu i debaliranje istog. Ukoliko separacija nije izvršena pre samog baliranja, PET boce se u ovoj fazi odvajaju po bojama, a zatim dalje prerađuju sve do nivoa finalnog proizvoda koji se ponovo plasira na tržište i dalje upotrebljava. Reciklaža je dakle, jedan zatvoren ciklus proizvoda, pa se može reći i da reciklaža prati životni vek proizvoda. Diferencirano sakupljanje otpada je kad se otpad sakuplja i razvrstava u kontejnere namenjene određenoj vrsti otpada npr. kontejneri za PET ambalažu. Pravilna selekcija PET ambalaže u domaćinstvu podrazumeva da se unutrašnjost prazne PET boce ispere vodom, čep skine i iz boce se istisne vazduh. Ovakva boca se lakše tretira u daljoj preradi i manje mesta zauzima u kontejnerima za odlaganje, čime se povećava njihov kapacitet. Separacija otpada se može vršiti i na samim deponijama, tako sortiran otpad je mnogo zaprljaniji, te ovako balirane flaše po pravilu neprijatno mirišu, što otežava rad ljudi zaposlenih u pogonima za reciklažu. Ovako sakupljene PET boce nisu pogodne za reciklažu po principu bottle to bottle, odnosno od njih se ne prave ponovo PET flaše.
Back to Top