Školica plivanja RWC

Registruj se
Prijavi se

Školica plivanja RWC

Royal Wellness Centar

PREZENTACIJA FIRME
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 1
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 2
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 3
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 4
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 1
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 2
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 3
Školica plivanja RWC - Royal Wellness Centar - 4

Školica plivanja RWC

U našoj “RWC” školi plivanja, postoji osnovna podela na dve uzrasne kategorije: PREDŠKOLCI (deca uzrasta od 3 do
7 godina) i ŠKOLARCI (deca starija od 7 godina).
U okviru svog uzrasta deca se kategorišu na osnovu plivačkog znanja na NEPLIVAČE, PLUTAŠE, POLUPLIVAČE I
PLIVAČE POČETNIKE. Deca se iz škole plivanja po tačnu utvrđenim kriterijumima SELEKTIRAJU u trenažne grupe
plivačkog kluba “ZLATNI DELFIN” koga vodi prof.dr Vladan Marković, višestruki olimpijac i osvajač mnogih medalja i
priznanja u plivačkom sportu. Stvaranje budućih plivača/takmičara/ kao i pružanje visokih standarda u prostornom,
organizacionom i stručnom smislu, prvenstvena je misija naše škole plivanja. Stručan rad za decom sprovode
treneri/profesori fizičkog vaspitanja i sporta/ sa višegodišnjim iskustvom, pod stručnim nadzorom prof.dr Vladana
Markovića. Program rada škole plivanja je potvrđen u praksi i izučava se na predmetu plivanje i vaterpolo na Fakultetu
sporta Univerziteta Singidunum. Bazen na kome se održavaju časovi plivanja je dimenzija 24x6 metara, dubine 130
cm.temperatura vode 29-30 stepeni a vazduha na bazenu 30-32 stepena.

Roditelji mogu izabrati da deca pohađaju školu 2 ili 3 puta nedeljno u paketima:
- PONEDELJAK-SREDA-PETAK
- UTORAK-ČETVRTAK
- SUBOTA-NEDELJA
- JEDAN OD OSNOVNIH PRINCIPA RADA ŠKOLE PLIVANJA JE NADOKNADA PROPUŠTENIH ČASOVA.

Termini za nadoknadu su :
- NEDELJA U 09,00h
- NEDELJA U 13,00h
- UTORAK U 20,00h
- ČETVRTAK U 20,00h

Raspored časova je sledeći:
Radni dani:
17,00h – PREDŠKOLCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI
17,45h – PREDŠKOLCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI
18,30h – ŠKOLARCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI
19,15h – ŠKOLARCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI
20,00h – PREDTAKMIČARI I TAKMIČARI PK “ZLATNI DELFIN”
Vikend:
09,00h(subota) – PREDTAKMIČARI I TAKMIČARI PK “ZLATNI DELFIN”
10,00h – PREDŠKOLCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI
10,45h – PREDŠKOLCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI
11,30h – ŠKOLARCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI
12,15h – ŠKOLARCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI
13,00h(subota) – PREDTAKMIČARI I TAKMIČARI PK “ZLATNI DELFIN”

PRAVILNIK RADA ŠKOLE PLIVANJA “RWC”
Organizator škole plivanja je SPORT 4 KIDS doo,bm.b.20902299
Stručni nadzor sprovodi PK “ZLATNI DELFIN” M.B.17414631

Standard u RWC školi plivanja je maksimalno 24-27 polaznika na jednom času. U predškolskom uzrastu na 8 dece
angažovan je 1 trener, a na školskom uzrastu na 12 dece angažovan je 1 trener.

Popunjavanjem pristupnice i plaćanjem upisnine od 500rsd, dete postaje član škole plivanja i plivačkog kluba. Tekuća
sezona (školska godina) traje od 01.06. tekuće godine do 31.05. naredne godine. Obnavljanje članstva koje
podrazumeva i zauzimanje mesta u trenažnoj grupi, vrši se u periodu od 15. maja do 15. juna svake godine za sve
članove koji su imali status redovnih aktivnih članova u protekloh sezoni.

Obaveza roditelja je da do 5. u tekućem mesecu, na blagajni bazena RWC, ili uplatom preko računa, uplati propisanu
članarinu za pohađanje RWC ŠKOLE PLIVANJA. U slučaju da roditelj nije izvršio uplatu NAJKASNIJE do 15.
u mesecu, dete neće moći da prisustvuje časovima plivanja i stavlja se u status NEAKTIVNOG ČLANA.
U toku jedne sezone dete može najviše 2x biti u statusu neaktivan član nakon čega trajno gubi članstvo u RWC Školi
plivanja.

Izuzetno, roditelj može najaviti kašnjenje uplate iz razumljivih razloga i tada se predhodno pravilo ne primenjuje.
Dete može pohađati školu plivanja u tačno definisanim terminima koji se ne mogu menjati osim ako direktor RWC
škole plivanja to ne odobri u skladu sa organizacionim mogućnostima.
U slučaju odsustvovanja deteta sa časova u toku tekuće sedmice (potvrda prozivnika), organizator škole plivanja
omogućava nadoknadu propuštenih časova u unapred definisanim terminima već sledeće sedmice.

Rezervacija mesta se može izvršiti uplatom 50% od jedne članarine i to za period od najviše 2 meseca u kontinuitetu.
Po isteku rezervacije, mesto u grupi se smatra slobodnim i može se prodati novozainteresovanom korisniku.
Trajanje časa u školi plivanja je 45minuta, a treninga u plivačkom klubu je 60minuta.

POPUST I BENEFICIJE:
1. Porodice sa troje i više dece (bez obzira na broj upisane dece) – popust 1.000rsd
2. Drugo upisano dete – popust 500rsd
3. Samohrani roditelji – popust 800rsd

Na časove plivanja, roditelj dovodi dete u isključivo urednom zdravstvenom statusu i sa tim u vezi odgovoran je za
bezbednost deteta. Preporuka organizatora je da na časove plivanja dete ne dolazi sa povišenom temperaturom,
akutnim pulmonalnim opstrukcijama, osipima..

Obaveza roditelja je da u svlačionici dete pripremi za čas i preda treneru, kao i da posle časa preuzme dete od trenera
i pripremi za povratak kući. U slučaju povrede deteta pre preuzimanja od strane trenera i posle predaje roditelju, svu
odgovornost preuzima roditelj. Organizator odgovara za bezbednost dece na času plivanja.

OBAVEZNA OPREMA za časove plivanja je: plivačka kapica, naočare, peškir, papuče, kupaće gaćice (dečaci), kupaći
kosim (devojčice).
Provera znanja, kategorizacija dece i eventualno selektovanje u klubske pogone se obavlja krajem OKTOBRA, krajem
FEBRUARA i krajem MAJA meseca.
Back to Top