Škola stranih jezika Lexis

Škola stranih jezika Lexis

AGENCIJA ZA PREVODJENJE I PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS

Kategorija - Škole stranih jezika
Agencija za prevođenje i podučavanje jezika Lexis je osnovana marta 2009. godine u Beogradu.

Agencija Lexis je nastala nakon dugogodišnjeg rada i iskustva u prevodilačkim poslovima i podučavanju jezika.

U želji da pomognemo Agencija Lexis profesionalno i kvalitetno pruža usluge. Putem dobro razvijene i organizovane
mreže prevodioca u stanju smo da u roku, uz vrhunski kvalitet, sigurnost i razumnu cenu odgovorimo na svaki vaš
zahtev.

Znanje jezika je postao skoro neophodan preduslov za dobijanje odgovarajućeg ili bolje plaćenog posla tako da je jedan
od prioriteta naše agencije organizovanje kurseva stranih jezika za decu i odrasle.
Škola stranih jezika Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 2
Škola stranih jezika Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 3
Škola stranih jezika Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 4

KURSEVI STRANIH JEZIKA LEXIS

Kategorija - Škole stranih jezika
Jezik je medijum pomoću kojeg čovek izgrađuje i tumači svet u kojem živi, a uz to i osnovno sredstvo interakcije i
komunikacije među ljudskim bićima i bitan preduslov svekolikog čovekovog stvaralaštva.

Jezik u ovom opštem smislu deo je genetskog nasleđa ljudskog roda, a manifestuje se u hiljadama posebnih jezika
kojima govore pojedine društvene zajednice širom sveta.

Svi jezici su u nečemu slični, i po tome su svi oni oni jezici, i svi se oni u nečemu razlikuju, pa su tako svi oni različiti
jezici.

Jeziku pridajemo važnost i kao sredstvu koje treba da nam pomogne da razumemo sami sebe i društvo kojem
pripadamo, da razrešimo neke probleme i sukobe koji nastaju u međuljudskim odnosima.

NIJEDNA OBLAST ŽIVOTA NIJE VAN JEZIKA.
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA LEXIS - 2
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA LEXIS - 3
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA LEXIS - 4

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU LEXIS

Kategorija - Škole stranih jezika
Da li želite da Vaša deca uče strani jezik od visokoobrazovanih profesora sa iskustvom koji upotrebljavaju
najmoderniju metodologiju, nastavna sredstva i tehnologije?

Naši kursevi za decu i tinejdžere su posebno kreirani u cilju usavršavanja učenja i razvijanja veština u komunikaciji
na stranom jeziku.

Kod nas će steći samopuzdanje i konačno progovoriti!

Naši programi kurseva stranih jezika su za decu koja žele da nauče da koriste strani jezik efektivno. Zasnivaju se na
komunikativnom pristupu, najboljoj modernoj metodologiji koja je kreirana da učenje i predavanje budu lakši.
Vokabular i gramatika se podjednako obrađuju, akcenat je na razumevanju u govoru u različitim društvenim
situacijama.
U Lexisu se uči na zabavan i kreativan način. Naše grupe su male, tako da svakom polazniku može da se pokloni
više pažnje. U isto vreme, se družimo i sklapamo divna prijateljstva. Svi naši polaznici su kao porodica i imaju svu
našu pažnju.

Pored udžbenika koristimo dodatni materijal u cilju podsticanja đaka da koriste jezik. Na našim časovima će imati
dovoljno vremena da razgovarajuo različitim temama sa drugarima iz grupe i profesorima.

Časovi se održavaju dva puta nedeljno po 60 minuta u prepodnevnim i popodnevnim terminima u zavisnosti od
potražnje.

Kurs traje osam meseci (polovina septembra, oktobar, novembar, decembar, deo januara, polovina februara, mart,
april, maj i polovina juna). Pravimo pauze kada su raspusti i praznici, tako da smo usklađeni sa redovnom školom
koju deca pohađaju.

Plaćanje je mesečno.
Popust 10% za dvoje dece iz iste porodice.
Popust 15% za tri i četiri člana porodice.
Pored učenja, ističemo prave vrednosti drugarstva i lepo ponašanje!!!
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU LEXIS - 2
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU LEXIS - 3
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU LEXIS - 4

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE LEXIS

Kategorija - Škole stranih jezika
Da li želite da učite strani jezik od visokoobrazovanih profesora sa iskustvom koji upotrebljavaju najmoderniju
metodologiju, nastavna sredstva i tehnologije?
Naši kursevi za odrasle su posebno kreirani u cilju usavršavanja učenja i razvijanja veština u komunikaciji na stranom
jeziku.
Ukoliko ne možete da pohađate kurs uvek u istom terminu, za vas posebno kreiramo individualni kurs u vremenu
kada vama odgovara.
Naši programi kurseva stranih jezika su za odrasle koji žele da nauče da koriste strani jezik efektivno.
Zasnivaju se na komunikativnom pristupu, najaboljoj modernoj metodologiji koja je kreirana da učenje i predavanje
budu lakši. Vokabular i gramatika se podjednako obrađuju, akcenat je na razumevanju u govoru u različitim
društvenim situacijama.
Profesori su iskusni, vole svoj posao i čine osećate srećno i zadovoljno na časovima. Postepeno ćete se osloboditi i
progovoriti. Najbitniji su kontinuitet, upornost i stalno ponavljanje. Ukoliko zaista želite da naučite strani jezik
pridružite se i uživajte na časovima učeći i družeći se!
Pre početka kursa radi se test za određivanje nivoa znanja nakon kojeg ćete biti smešteni u odgovarajuću grupu. Na
ovaj način ćete najbolje iskoristiti svoje vreme provedeno na časovima.

TEST JE BESPLATAN!
Pored udžbenika koristimo dodatni materijal u cilju podsticanja polaznika da koriste jezik. Na našim časovima ćete
imati dovoljno vremena da razgovarate o različitim temama sa kolegama iz grupe i profesorima.
Na kraju kursa polaznik polaže završni ispit i ima pravo na sertifikat o završenom kursu određenog nivoa.
Časovi se održavaju dva puta nedeljno po 60 minuta u prepodnevnim i popodnevnim terminima u zavisnosti od
potražnje.

- Opšti kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, italijanskog, španskog
Opšti kursevi jezika imaju za cilj usavršavanje komunikacije za studiranje, posao ili svakodnevnu upotrebu putem sve
četiri veštine: govora, razumevanja, čitanja i pisanja. Časovi se održavaju 2 puta nedeljno po 60 minuta radnim
danima i vikendom u prepodnevnim i popodnevnim terminima u zavisnosti od potražnje.
Poslovni engleski – Kurseviposlovnogengleskogjezikasuzasveonekoji
želedanaučedakoristeposlovni
engleskijezik. Takođe, se vežbaju sve jezičke veštine, a najviše se podstiče komunikativni pristup. U sklopu
programa se obrađuju različite teme koje pomažu da se bez problema snađete na sastanku i bilo kom drugom
poslovnom razgovoru.
Specijalizovani kursevi engleskog jezika – Na ovom kursu polaznici imaju šansu da ojačaju jezičke
veštine da bi dobili posao u struci ili bolje obavljali poslovne aktivnosti na poslu koji imaju. Polaznici ovog kursa uče
jezik struke za koju su se odlučili. Kao i na ostalim kursevima vežbaju se sve četiri jezičke veštine, sa akcentom na
proširenju vokabulara i komunikativnom pristupu. Nakon kursa polaznici su sposobni da učestvuju u razgovorima o
stručnim temama što omogućava lakšu komunikaciju i razumevanje na poslu i povećava se mogućnost napredovanja
na poslu.

Kursevi traju osam meseci (polovina septembra, oktobar, novembar, decembar, polovina januara, polovina februara,
mart, april, maj i polovina juna). Pravimo pauze kada su raspusti i praznici.
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE LEXIS - 2
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE LEXIS - 3
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE LEXIS - 4

KURSEVI JEZIKA U KOMPANIJAMA LEXIS

Kategorija - Škole stranih jezika
Znanje jezika je postao skoro neophodan preduslov za dobijanje odgovarajućeg ili bolje plaćenog posla tako da je
jedan od prioriteta naše agencije podučavanje opšteg i poslovnog engleskog jezika i to baš u
vašem okruženju.

Mi obezbedjujemo profesora, testove i sav potreban materijal za efektivan rad, a vi prostoriju u vašoj kompaniji i
naravno đake tj. zaposlene koji su zainteresovani da uče.

BESPLATNO testiranje za određivanje nivoa znanja kako bi polaznici bili smešteni u grupe koje im najviše
odgovaraju.

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT na kraju kursa.

Nastava se održava u terminima po dogovoru dva puta nedeljno.

Čas traje 60 minuta.

Ukupan broj sati se u potpunosti može prilagoditi vašim potrebama i zahtevima.

Najmanje 5 polaznika u jednoj grupi.
Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8.
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI JEZIKA U KOMPANIJAMA LEXIS - 2
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI JEZIKA U KOMPANIJAMA LEXIS - 3
Škola stranih jezika Lexis - KURSEVI JEZIKA U KOMPANIJAMA LEXIS - 4
Preševska 26 - Beograd - Zvezdara
064 2027444;
LOKACIJE
 • Škola stranih jezika Lexis - 2
 • Škola stranih jezika Lexis - 3
 • Škola stranih jezika Lexis - 4
 • Škola stranih jezika Lexis - 5
 • Škola stranih jezika Lexis - 6
 • Škola stranih jezika Lexis - 7
 • Škola stranih jezika Lexis - 8
 • Škola stranih jezika Lexis - 9
 • Škola stranih jezika Lexis - 10
 • Škola stranih jezika Lexis - 11
 • Škola stranih jezika Lexis - 12
 • Škola stranih jezika Lexis - 13
 • Škola stranih jezika Lexis - 14
 • Škola stranih jezika Lexis - 15
 • Škola stranih jezika Lexis - 16
 • Škola stranih jezika Lexis - 17
 • Škola stranih jezika Lexis - 18
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zvezdara Preševska 26
  Lion +381 64 2027444;
Povezane prezentacije:

Poruku prima: Škola stranih jezika Lexis

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Mirandre.com logo