Lečenje kanala korena SMILE ESTHETICS

Registruj se
Prijavi se

Lečenje kanala korena SMILE ESTHETICS

Smile Esthetics

PREZENTACIJA FIRME
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 7
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 2
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 4
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 7
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 2
Lečenje kanala korena Smile Esthetics - Smile Esthetics - 4

Lečenje kanala korena Smile Esthetics

Lečenje kanala korena (Endodoncija), ima za cilj da sačuva zub od vađenja.

Savremena endodoncija se temelji na eliminaciji ostećene ili inficirane pulpe a izvodi se posebno dizajniranim
aparatima i mašinskim instrumentima što doprinosi brzoj eliminaciji infekcije i efikasnoj sanaciji zuba.

Neophodno je da kanal dobije čiste zidove i precizan trodimenzionalni oblik koji će prihvatiti adekvatno kanalno
punjenje i obezbediti zubu opstanak dugi niz godina.

Zubi sa neadekvatnim starim lečenjem mogu da se reinficiraju i postanu kandidat za retretman, eliminaciju starog
punjenja i ponovno lečenje kanala korena zuba.
Back to Top