Tumor marker NSE (pluća)

Registruj se
Prijavi se

Tumor marker NSE (pluća)

Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

PREZENTACIJA FIRME
Tumor marker NSE (pluća) SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
Tumor marker NSE (pluća) SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
Tumor marker NSE (pluća) SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
Tumor marker NSE (pluća) SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1

Tumor marker NSE (pluća) SRBOLAB

Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su
umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.

- AFP (jetra. testisi) - 950 RSD
- CEA (opšti, kolon) - 950 RSD
- CA 19-9 (pankreas) - 1300 RSD
- CA 72-4 (želudac) - 1300 RSD
- CA 15-3 (dojka) - 1300 RSD
- CA 125 (ovarijum) - 1300 RSD
- HE 4 (ovarijum) - 2300 RSD
- PSA (prostata) - 900 RSD
- Free PSA (prostata) - 1000 RSD
- Cyfra 21-1 (pluća) - 1400 RSD
- NSE (pluća) - 1300 RSD
- Hromogranin A (karcinoid) - 2000 RSD
- Protein S-100 (malanom, mozak) - 3000 RSD
- UBC (kancer mokraćne bešike) - 2800 RSD
- TPA (tkivni polipeptidni antigen) - 3200 RSD
- VIP (vazointestinalni polipeptid) - 5000 RSD
- TATI (materica) - 2500 RSD
- Beta 2-mikroglobulin - 1100 RSD
- Cystatin C (bubrezi) - 1700 RSD
- Melanin (melanom) - 8800 RSD
- Melatonin - 8800 RSD
- Ca 50 - 1800 RSD
Back to Top