Oralna hirurgija CVETIĆ DENT

Registruj se
Prijavi se

Oralna hirurgija CVETIĆ DENT

Stomatološka ordinacija Cvetić Dent

PREZENTACIJA FIRME
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 4
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 2
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 3
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 4
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 2
Oralna hirurgija CVETIĆ DENT - Stomatološka ordinacija Cvetić Dent - 3

Oralna hirurgija CVETIĆ DENT

Grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje zove se oralna hirurgija. S
obzirom na to da je reč o najinvazivnijoj oblasti stomatologije, potrebano je da stomatolog poseduje posebna znanja,
pristup i zalaganje.

Sama hirurška intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, a mi ćemo se potruditi da sve protekne što je moguće
prijatnije.

Oralna hirurgija obuhvata široku lepezu intervencija. Najčešće intervencije su:
- ugradnja implantata
- vadjenje zuba
- hirurško vadjenje zuba i zaostalih korenova zuba
- hirurško vadjenje impaktiranih umnjaka i očnjaka
- apikotomija i cistektomija
- preprotetska korekcija mekog i koštanog tkiva usne duplje
- frenektomija, itd.
Back to Top