Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX

Registruj se
Prijavi se

Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX

Stomatološka ordinacija DENTALUX

PREZENTACIJA FIRME
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 1
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 2
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 3
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 1
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 2
Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX - Stomatološka ordinacija DENTALUX - 3

Obrada parodontalnog džepa sa aplikacijom leka DENTALUX

Parodontopatija je bolest koja zahvata i razara sva potporna tkiva zuba (desni, cement, periodontalni ligament i
alveolarna kost) dovodeći do njihovog klaćenja i ispadanja.

Glavni uzročni faktor za nastanak parodontopatije je zubni plak (meke naslage na zubima u kojima kolonije bakterija
svojim enzimima i toksinima oštećuju potporna tkiva zuba), a veoma značajni su i genetska predispozicija, neke
sistemske bolesti ( dijabetes ) i pušenje.

Lokalni faktori ( iz usne duplje ) koji doprinose pojavi i bržem razvoju parodontopatije su : čvrste zubne naslage
(kamenac i konkrementi), neadkvatno urađeni ispuni i protetske nadoknade, traumatski kontakti, karijes, zapadanje
hrane, nepravilnost građe potpornih tkiva.

Danas je parodontopatija, pored karijesa najčešće oboljenje kod ljudi, a tome je svakako doprineo i način ishrane
savremenog čoveka (upotreba kašaste, meke i neabrazivne hrane). Statistika pokazuje da je zahvaćenost populacije
parodontopatijom enormno velika – oko 95% stanovništva starijih od 18 godina imaju neki oblik parodontopatije.
Back to Top