Zubne navlake DR SLAĐANA PETROVIĆ

Registruj se
Prijavi se

Zubne navlake DR SLAĐANA PETROVIĆ

Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović

PREZENTACIJA FIRME
Zubne navlake DR SLAĐANA PETROVIĆ - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 4
Zubne navlake Dr Slađana Petrović - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 2
Zubne navlake Dr Slađana Petrović - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 3
Zubne navlake DR SLAĐANA PETROVIĆ - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 4
Zubne navlake Dr Slađana Petrović - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 2
Zubne navlake Dr Slađana Petrović - Stomatološka ordinacija Dr Slađana Petrović - 3

Zubne navlake DR SLAĐANA PETROVIĆ

Nedostatak jednog ili više zuba je česta pojava koja nastaje kao posledica oboljenja zuba, parodontopatije, povreda
vilica i zuba, poremećaja u razvoju stalnih zuba. Sa druge strane to uslovljava poremećaj u odnosu između vilica,
promene u žvakanju, govoru, gutanju i dovodi i do estetskih smetnji.

U tim situacijama se javlja potreba za terapijom i izradom odgovarajućih nadoknada, fiksnih ili mobilnih, u zavisnosti od
stepena nedostatka zuba (krezubosti). Te nadoknade u potpunosti imitiraju prirodne zube, po položaju, obliku, veličini i
boji.
Back to Top