Totalna proteza GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR

Registruj se
Prijavi se

Totalna proteza GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR

Stomatološka ordinacija Gentle touch Dental centar

PREZENTACIJA FIRME
Totalna proteza  GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR - Stomatološka ordinacija Gentle touch Dental centar - 1
Totalna proteza  GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR - Stomatološka ordinacija Gentle touch Dental centar - 2
Totalna proteza  GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR - Stomatološka ordinacija Gentle touch Dental centar - 1
Totalna proteza  GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR - Stomatološka ordinacija Gentle touch Dental centar - 2

Totalna proteza GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR

Totalna proteza je najčešće rešenje saniranja potpune bezubosti u pacijenata. U slučaju da je vilični
greben dobro očuvan i lepo nivelisan ovaj vid protetske nadokanade može u mnogome da poboljša kvalitet života takvih
pacijenata u funkcionalnom i estetskom smislu. Gornje totalne proteze obično bolje stoje od donjih jer je
gornja vilica fiksirana i ne pomera se, a same proteze stoje na mestu i uz pomoć jakog vakuma koji stvara tanak sloj
pljuvačke između njih i sluzokože.
Back to Top