Stomatološka ordinacija Medenta

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija Medenta

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEDENTA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Stomatološka ordinacija »MEDENTA« u Beogradu pruža kompletnu stomatološku uslugu već 25 godina i ima više
od 5000 registrovanih, stalnih pacijenata.Opremljena je po najvišim svetskim standardima. Predstavljamo spoj
iskustva, mladosti i porodične tradicije.

Vlasnik Dr Tatjana Savić je član Komore privatnih doktora stomatologije od 1990. godine kao i član Akademije za
estetsku stomatologiju, tako da je estetska stomatologija imperativ ordinacije.

Pratimo nove tokove u stomatologiji i raspolažemo sa proverenim i najkvalitetnijim stomatološkim materijalima.
Uspešnu i brzu sanaciju uz pomoć savremene dijagnostike sprovodi uigran tim u saradnji sa eminentnim
stručnjacima za pojedine oblasti kao što su ortodoncija, implantologija, hirurgija…
Stomatološke intervencije su bezbolne, vrše se u lokalnoj anesteziji. Na lični zahtev pacijenta, a uz asistenciju
anesteziologa, intervencije je moguće raditi u sedaciji – polusvesnom stanju.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEDENTA - 1

NAŠ TIM MEDENTA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
- Dr Tatjana Savić poseduje 35 godina stomatološkog iskustva.1990.god. osniva ordinaciju
MeDENTA.U svojoj praksi završava mnogobrojna usavršavanja iz oblasti protetike.

- Dr. Khalil Ibrahim Papageorgiou Zeineddine
Od 2000. – 2014.god. Osniva svoju privatnu kliniku u Grčkoj (Halkida), gde se uglavnom bavi oralnom
hirurgijom i implantologijom. Takođe radi u Eurobolnici u Atini.

- Dr Tatjana Pantović Marković
Od 2004. godine bavi se kliničkom stomatologijom.Posvećena endodontologiji, kao i estetskoj i
rekonstruktivnoj stomatologiji.

- Dr Filip Savć
Od 2013. godine pohađa specijalizaciju iz Oralne hirurgije. Redovan je član Stomatološke komore Srbije SKS,
Srpskog lekarskog društva SLD, Sekcije oralnih hirurga i implantologa Srbije.

- Dr Ivana Savić
Od 2007. godine je u stalnom randnom odnosu u ordinaciji MeDENTA, gde radi vođenje administracije i
poslovanja, koordinacije izmađu lekara i pacijenta, saradnju sa dobavljačima materijala i osiguravajućim
kucama.Vodi deo MeDENTA estetike.

- Snežana Veličković
Od 2003. I na dalje je u stalnom radnom odnosu u ordinaciji MeDENTA, na poziciji glavne sestre.Naročito je
karakteriše iskustvo i veština asistiranja u stomatološkoj hirurgiji i protetici.

- Sanja Bogosavljević - Stomatološka sestra
Od 2013. u stalnom random odnosu u ordinaciji MeDENTA.Ima iskustva iz svih oblasti stomatologije, a naročito
iskustvo iz konzervative i dečije preventivne stomatologije.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - NAŠ TIM MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - NAŠ TIM MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - NAŠ TIM MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - NAŠ TIM MEDENTA - 1

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA MEDENTA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
- Endodoncija
Lečenje zuba prateći svetske standarde obavljamo NiTi mašinskim proširivačima (protejperi) marke Densplay. Ovakav
vid proširivača velike koničnosti i fleksibilnosti obezbeđuje idealno lečenje čak i zuba sa veoma zakrivljhenim kanalima.
Gutaperka poeni istog proizvođača idealno obturiraju kanale lečenih zuba.Uslov dobrog endodonskog tretmana je dobra
kliničko radiografska dijagnoza. Ordinacija Medenta poseduje najsavremeniji vid digitalne radiografije (Sopro) koji s
velikom preciznošću, a uz minimalne doze zračenja omogućava brzu i komfornu dijagnostiku.

- Konzervativna stomatologija
Stomatološka praksa Medenta u oblasti konzervativne stomatologije koristi najkvalitetnije materijale eminentnih
proizvođača. U izrdadi estetskih plombi sa istom pažnjom usmereni smo kako prema prednjim, tako i prema bočnim
zubima. Naša veština u izradi plombi ostvariva je zahvaljujući kompozitnom materijalu nano tehnologije američkog
proizvođača 3M ESPE.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA MEDENTA - 1

ZUBNA PROTETIKA MEDENTA

Kategorija - Zubna protetika
Fiksna protetika:
- Bezmetalna keramika (cirkonija) – krune, mostovi, viniri, inleji, livene nadogradnje
- Metalokeramika- krune, mostovi, livene nadogradnje
- Fiberglas nadogradnje
- Luminiri

Mobilna protetika:
- Totalne proteze
- Parcijalne proteze: pločaste i skeletirane

Viniri predstavljaju keramičke ljuspice koje se adaptiraju na površinu zuba, a zatim fiksiraju
adhezivnim načinom cementiranja. Radi se o neinvazivnoj ili minimalno invazivnoj proceduri koja pre svega doprinosi
vrhunskoj estetici, ali i očuvanju zdravlja zuba.

“Non Prep” Viniri
Ulepšajte Vaš osmeh bez predhodnog brušenja zuba.Moderna stomatologija omogućila je da Vaš osmeh zablista, a da
Vaši zubi ostanu netaknuti uz pomoć kompjuterski dizajniranih keramičkih ljuspica
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ZUBNA PROTETIKA MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ZUBNA PROTETIKA MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ZUBNA PROTETIKA MEDENTA - 1

ORALNA HIRURGIJA MEDENTA

Kategorija - Oralna hirurgija
Intervencije koje se najčešće izvode u ordinaciji MeDENTA su:
- Ekstrakcije zuba
- Hirurške ekstrakcije zuba
- Hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba (umnjaka)
- Resekcije vrha korena zuba (apikotomija)
- Uklanjanje viličnih cista (enukleacija)
- Frenektomije
- Augmentacije (dodatak veštačke kosti)
- Prezervacije alveola
- Nivelacija grebena
- Ugradnja implantata
- Podizanje nivoa poda maksilarnog sinusa (sinus lift)
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ORALNA HIRURGIJA MEDENTA - 1

IMPLANTOLOGIJA MEDENTA

Kategorija - Implantologija
U stomatološkoj ordinaciji MeDENTA ugradnjom dentalnih implantata sa izuzetnim uspehom bavimo se od
njihovog nastanka. U eri moderne stomatologije uspešnost ugradnje dentalnih implantata povećao se na
izvanrednih 99 procenata. Armija zadovoljnih pacijenata je naša najbolja preporuka.

U ordinaciji MeDENTA sa velikim uspehom zastupamo nekoliko implantnih sistema:
- implantologija-2
- Astra Tech ® (Švedski, USA) priprada grupi premium brand implantata. Izuzetno poznat po svom kvalitetu i
funkcionalnosti.
- Straumann ® (Švajcarska) jedan je od začetnika među implantnim sistemima.
- Zimmer ® (USA)
- AlphaBio ® (Izrael)
- ICX ® (Nemačka, Švajcarska)
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - IMPLANTOLOGIJA MEDENTA - 1

PARODONTOLOGIJA MEDENTA

Kategorija - Parodontologija
Kauzalna parodontološka terapija obuhvata:
- Uklanjanje čvrstih i mekih zubnih naslaga (ultrazvukom i ručnim instrumentima)
- Obuku u održavanju adekvatne oralne higijene i kontrolu dentalnog plaka
- Obradu parodontalnih džepova
- Uspostavljanje adekvatnih okluzo-artikulacionih odnosa zuba
- Sanaciju karioznoh lezija
- Ortodonsko lečenje
- Lečenje nekih opštih oboljenja

Hirurška terapija obuhvata:
- Gingivektomiju i gingivoplastiku
- Modifikovanu režanj operaciju po Widmanu
- Mukogingivalne hirurške zahvate (frenektomija, apikalno pomereni režanj, širenje zone pripojne gingive i produbljivanje
vestibuluma)
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - PARODONTOLOGIJA MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - PARODONTOLOGIJA MEDENTA - 1

ORTODONCIJA MEDENTA

Kategorija - Ortodoncija
Stručni konsultant iz oblasti Ortopedija vilica u našoj ordinaciji je prof. dr Branislav Glišić.
Nakon prvog pregleda postavlja se dijagnoza i plan terapije.

Ortodonska terapija može biti terapija fiksnim i mobilnim aparatom.

Fiksni aparat se postavlja najčešće na prednju stranu zuba (može biti metalan, keramicki, stakleni)
i pacijent ga tokom terapije ne može skidati.

Mobilni aparat se nosi po instrukciji ortodonta i može se skidati.

Najčešće postavljeno pitanje ortodontu je: „Koliko dugo ću morati da nosim fiksni aparat?“ Do potpunog terapijskog
efekta fiksni aparat se nosi najčešće od 1- 2 godine, a nakon skidanja istog, pacijent mora nositi tzv. retencioni aparat
(samo noću), radi potpune stabilizacije novopostignutog rezultata.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ORTODONCIJA MEDENTA - 1

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA MEDENTA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Stomatološka ordinacija MeDenta posebnu pažnju posvećuje najmlađoj populaciji – deci. Prva poseta stomatologu
katkad je ključni preduslov za dalji razvoj poverenja i uspešne saradnje između malog pacijenta i njegovog terapeuta.

Ne postoji određeni odgovor na pitanje: Kada prvi put da dovedem dete kod stomatologa? Najbolje bi bilo doći spontano,
kada mali pacijent zapravo nema nikakvih problema. Prilikom prvog kontakta trebalo bi dete upoznati s metodama rada,
aparaturom, animirati ga na pravi način s ciljem da sledeći put rado i spremno dođe. Prva intervencija koja je potpuno
bezbolna i deci prihvatljiva, a vrlo važana kada je u pitanju preventiva je zalivanje fisura. Zalivaju se
fisure kako mlečnih, tako i stalnih zuba, u cilju zaštite površina zuba na kojima najčešće formita karijesna lezija (tzv.
predilekciona mesta).
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA MEDENTA - 1

ESTETSKA STOMATOLOGIJA MEDENTA

Kategorija - Estetska stomatologija
Izbeljivanje zuba može se izvoditi na 2 načina:

Ordinacijsko beljenje – ZOOM tehnologija, upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji
sa gelom na bazi (H2O2).
- potrebno vreme: 2 sata u ordinaciji MeDENTA

Kućno beljenje – Izrada individualnih splintova gornje i donje vilice u koje se adaptira gel i koji se nosi na
zubima tokom noći.
- potrebno vreme: 7- 10 dana

Indikacije za izbeljivanje zuba su najčešće žućkasta prebojenost zuba usled konzumiranja duvana, kafe, obojene hrane,
tetraciklinska prebojenost zuba (usled upotrebe tetraciklinskih preparata u periodu mineralizacije gledji), protetska
nadoknada zuba i želja pacijenta za beljom bojom kada preostale zube možemo izbeliti do željene nijanse.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - ESTETSKA STOMATOLOGIJA MEDENTA - 1

ESTETIKA LICA MEDENTA

Kategorija - Estetska medicina
- RTL
Radiotalasni lifting, čija je uloga da podstakne sintezu kolagena, kao i proizvodnju novog. Na taj način dolazi do
podizanja tonusa, koža lica postaje zategnuta, dolazi do redukcije bora oko očiju, ali i u nazolabijalnom delu. Tekstura
kože postaje glađa, a prosirene pore znatno sužene.

- Mesoterapija
Ovom metodom razne aktivne supstance, koje su prema proceni potrebne za određen tip kože i zivotno razdoblje, kao i
stanje kože ubacuju se derm. Poenta ove metode je u dubini prodiranja aktivne supstance. Kombinacijom koktela
hijaluronske kiseline i multivitaminskog kompleska postiže se izuzetan efekat koji će Vaše lice podmladiti i dovesti do
savršeno blistavog tena!

- Dermoroler
Vaš prijatelj u borbi protiv ožiljaka (kao posledice akni), kao i hiperpigmentacija koje uglavnom nastaju kao odgovor naše
kože, na prodiranje UV zraka. Svežanj iglica od 1, 5- 2, 5mm prodiru u kožu do papilarnig sloja. Na taj način se briše
zapis na dermu. Ukoliko imate neki od ovih problema, u našem centru ga možete uspešno sanirati i popravite stanje
kože do 80-90%.

- Dijamantska micro-dermo abrazija
Mehanički piling, uklanja manje nepravilnosti na koži, utiče na proširene pore, tako što tekstura kože postaje glađa, a
proširene pore se sužavaju. Takođe pri nekoliko uzastopnih tretmana duboke bore, postaju pliće.

FILERI,BOTOX,PILINZI MEDENTA

Kategorija - Estetska medicina
- Fileri
Filerima poznatih kuća, u samo jednoj poseti Vaše bore postaju prošlost.Filire su uglavnom izbor kada su u pitanju
najolabijalne bresde, bore u oblasti oka (koje nisu mimiče, kod mimičnih bora za njihovo elimisanje uglavno je
potrebno pribegnuti Botoxu), bore oko usana, sitne takozvane pušačke bore…

- Botox
Postoje situacije kada samo aplikovanjem botoxa dolazimo do zeljenih rezultata.Botox je tretman izbora kod mimičnih
bora, vertikalnih bora na čelu i naravno kao prevencija nastanka bora.Rezultati primene botoxa primetiće se već posle
nekoliko dana, ali pravi efekat nastaje otprilike 10 dana po aplikaciji.Dejstvo prve aplikacije botoxa traje oko šest
meseci, kada bi ga trebalo ponoviti.

Hemijski pilinzi
- LACTOBIO C Dan pred Vaše venčanje, krštenje, rođendan ili za situaciju koja je za Vas važna, dođite da Vam
uradimo ovaj fenomenalan express beauty piling
- ULTIMATE EYE CORRECTOR daje fantastične rezultate u borbi sa podočnjacima, kao i u eliminaciji sitnih bora u
regiji oka.
- Glicolni
- Salicilni
- Piling algama iz ruskog mora specijalno pogodan osobama sa problematičnom kožom, jer direktno utiče na rad
sebacelnih žlezda, ali i uklanja crvene tačkiće i ostale nepravilnosti, kao posledicu akni.
- Lipoliza je idelana ukoliko imate probleme sa viškom masnih naslaga u određenoj regiji, kao što je predeo stomaka,
butina. Lipoliza je savrsen metod za vas!ovom metodom u vašu problematičnu regiju ubrizgavamo koktele koji u
narednih 21 dan, koliko je optimalno vreme do sledeće posete, tope vaše masne naslage.

DENTALNI TURIZAM MEDENTA

Kategorija - Dentalni turizam
Ordinacija Medenta posebnu pažnju i vreme poklanja pacijentima iz inostranstva. Svesni smo da je potrebna određena
doza hrabrosti pri odluci da svoje poverenje poklonite lekaru iz strane zemlje, a odlazak kod stomatologa već sam po
sebi ne predstavlja prijatnost!

Vaš boravak u Beogradu je naša briga,a to podrazumeva besplatan:
- Smeštaj u veoma lepom apartmanu blizu naše ordinacije sa doručkom
(smeštaj koji gratis obozbeđujemo je za onoliki broj dana koliko je potrebno da završimo sa planiranim intervencijama)
- Transfer od aerodroma do apartmana
- Prvi prevoz od apartmana do ordinacije Medenta
- Telefon sa karticom koji možete koristiti dok ste u Beogradu, kako bi bili u stalnom kontaktu sa Vama
- Brojevi telefona naših doktora, koji će Vam za period vašeg boravka biti na raspolaganju 24h
- Broj menadžera ordinacije, koja će Vam 24h biti na raspolaganju za svaku vrstu snalaženja i eventualnih poteškoća
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DENTALNI TURIZAM MEDENTA - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DENTALNI TURIZAM MEDENTA - 1

DENTALNI TURIZAM SMEŠTAJ

Kategorija - Dentalni turizam
Našim pacijentima obezbedili smo besplatan smeštalj u veoma lepom apartmanu blizu naše ordinacije sa doručkom.
Smeštaj koji gratis obozbeđujemo je za onoliki broj dana koliko je potrebno da završimo sa planiranim intervencijama.
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DENTALNI TURIZAM SMEŠTAJ - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DENTALNI TURIZAM SMEŠTAJ - 1
Stomatološka ordinacija Medenta 1 - DENTALNI TURIZAM SMEŠTAJ - 1
Novopazarska 14/1 - Beograd - Vračar
011 3440017; 011 2450215;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 22
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 2
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 20
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 44
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 56
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 6
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 3
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 41
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 4
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 42
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 5
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 7
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 47
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 21
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 45
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 46
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 48
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 10
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 13
 • Stomatološka ordinacija Medenta 1 - 15
Stomatološka ordinacija Medenta
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Novopazarska 14/1
  +381 11 3440017; +381 11 2450215;
Back to Top
Mirandre.com logo