Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE

Registruj se
Prijavi se

Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE

Stomatološka ordinacija My Dental office

PREZENTACIJA FIRME
Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE - Stomatološka ordinacija My Dental office - 2
Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE - Stomatološka ordinacija My Dental office - 1
Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE - Stomatološka ordinacija My Dental office - 2
Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE - Stomatološka ordinacija My Dental office - 1

Klasični fiksni aparat MY DENTAL OFFICE

- Fiksni ortodonski aparati imaju osnovnu karakteristiku da ih stomatolog postavlja i da se do kraja
terapije ne mogu ukloniti. Svaki fiksni ortodontski aparat se sastoji od bravica (“breketa”), koje se postavljaju na
sekutiće, očnjake i pretkutnjake, zatim od tuba ili prstenova, koji se postavljaju na kutnjake i luka, koji povezan sa
bravicama i prstenovima, u stvari čini da svi njegovi elementi deluju kao celina. Tokom terapije, ortodont menja lukove
idući progresivnije ka debljim i krućim, te se zubi postavljaju sve tačnije,a pomoću drugih elemenata ih pomera na
odgovarajuće mesto.Indikacije za primenu fiksnih ortodontskih aparata su svi oni slučajevi gde je neophodno sve zube
postaviti što finije, tačnije i skladnije u niz.

Idealno vreme za terapiju fiksnim aparatima je nakon nicanja i drugih kutnjaka, što je okvirno uzrast
od 13 godina. Međutim, ako su prethodni uslovi ispunjeni, fiksni aparat se može nositi i u
četvrtoj i petoj deceniji života.


Nakon završetka terapije ovim aparatima sledi poslednja, ali jako bitna faza: retencija, tj. održavanje postignutih
rezultata. U ovoj fazi pacijent nosi neki od retencionih aparata (proteza, folija, fiksni retainer..) kako bi se stabilizovali
rezultati dobijeni u prethodnoj, aktivnoj fazi lečenja. Ova faza najčešće traje onoliko dugo koliko je trajala i terapija
fiksnim aparatom, s tim što se vremenom postepeno skraćuje nošenje retencionog aparata.
Back to Top