Lečenje kanala SVETI ANTIPA

Registruj se
Prijavi se

Lečenje kanala SVETI ANTIPA

Stomatološka ordinacija Sveti Antipa

PREZENTACIJA FIRME
Lečenje kanala SVETI ANTIPA - Stomatološka ordinacija Sveti Antipa - 2
Lečenje kanala SVETI ANTIPA - Stomatološka ordinacija Sveti Antipa - 1
Lečenje kanala SVETI ANTIPA - Stomatološka ordinacija Sveti Antipa - 2
Lečenje kanala SVETI ANTIPA - Stomatološka ordinacija Sveti Antipa - 1

Lečenje kanala SVETI ANTIPA

Lečenje kanala korena ("vađenje živca"), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim
stomatološkim intervencijama, verovatno zato što sam naziv već asocira na nešto veoma bolno. Međutim, u stvarnosti to
uglavnom nije bolan zahvat jer se danas po pravilu odvija u lokalnoj aneseteziji, a većina ljudi kod kojih je
sprovedena endodontska terapija, opisuje svoje iskustvo slično onome kao pri plombiranju zuba.
Back to Top